יהדות

בית שלישי וטכנולוגיה

 

שלום וברכה!

רציתי לשאול:

האם בבית המקדש השלישי, ישתמשו בדברים חדשניים ובטכנולוגיה עכשווית או שהוא יהיה כקודמו?

 

יישכ"ג!

בברכות התורה –

מרדכי ציון


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

כידוע בקרב היסטוריונים וארכיאולוגים, מבנה ביהמ"ק נבנה בפעולות הנדסיות מיוחדות וחדשניות מאד לאותם ימים.

גם ענין התולעת שמיר, שבאה לפתור את נושא הנפת הברזל במקדש, היא המצאה מופלאה, להשתמש בתולעת שהקב"ה ברא כדי לחתוך אבנים.

אינני מכיר, בעניותי, התייחסות של קדמונים לשאלה מעניינת זו, אך לכאורה, מדוע לא להיעזר בטכנולוגיה להקמת ביהמ"ק?

כמובן שהדבר תלוי במחלוקת הראשונים במסכת סוכה, האם ביהמ"ק השלישי ייבנה בידי אדם או בידי שמים, ואכמ"ל.

בברכה שנזכה לזה בקרוב

שמואל ברוך גנוט

 

בברכה, שב"ג