שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

יציאה מירושלים ערב פסח

שאלה 
 
לכב' כת"ר שליט"א!
 
אני מודה מאוד לכת"ר שליט"א שמשיב על שאלותיי הדל שוב ושוב. 
 
האם ירושלמי צריך לצאת ערב פסח מחוץ לירושלים כדי שלא יהיה מחויב בקרבן פסח ויתחייב כרת?
 
בכבוד רב, בברכות התורה ובברכת חג כשר ושמח –
 
 מרדכי ציון


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א
 
בזמן הזה אין חיוב כלל וכלל להקריב קרבן פסח, כפי שהאריכו האחרונים בכמה טעמים בדבר, ואחד הטעמים הוא שהקרבת הקרבנות הוא להקטיר אשה ריח ניחוח לה', וכאשר הקב"ה התרחק מעימנו ולא בנה את בית מקדשנו, נאמר (ויקרא פכ"ו) " וַהֲשִׁמּוֹתִי אֶת מִקְדְּשֵׁיכֶם וְלֹא אָרִיחַ בְּרֵיחַ נִיחֹחֲכֶם".
 
א"כ גם אם נצליח מבחינה פיזית להקריב קרבן פסח ככל ההלכות הראויות (שגם זה א"א מכמה סיבות שהאריכו האחרונים בהם), עדיין העיקר חסר מהקרבן, והוא ריח הניחוח.
 
 
 
ולכן אין שום ענין או מצוה או חיוב להקריב בזה"ז, וממילא גם אין שום ענין לירושלמי לצאת מירושלים.
 
 
 
בברכה שנזכה לאכול מן הזבחים והפסחים, הכותב בקצרה מפאת עיסוקי בדיקת חמץ
 
 
 
שמואל ברוך גנוט