שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

תרגול קרבן פסח

שאלת הרב מרדכי ציון שליט"א

לכב' כת"ר שליט"א!

 

אני מודה מאוד לכת"ר שליט"א שמשיב על שאלותיי הדל שוב ושוב. 

 

בשנים האחרונות יש תרגול קרבן פסח.  האם כדאי להשתתף בזה כדי לבטא את הגעגועים לבנין בית המקדש ולהקרבת הקרבנות?

 

בכבוד רב, בברכות התורה ובברכת חג כשר ושמח –

 

מרדכי ציון

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

 

כתב היעב"ץ בסידורו הקדוש: "כדי שנשלמה פרים שפתינו. ראוי לעסוק בסדר קרבן פסח בערב פסח אחר תפילת המנחה, שהיא נגד תמיד של בין הערבים", ועי"ש כל הסדר. וכן כתבו עוד אחרונים.

 

וכידוע עורר רבנו החפץ חיים זיע"א בנחיצות לימוד ענייני הקרבנות והקרבתן ויש בכך משום "ונשלמה פרים שפתינו".

 

שאלתי הערב (יום שלישי י"א ניסן תשע"ח) את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בענין שאלתכם על תירגול הקרבת קרבן פסח, והשיב: לא להקריב בפועל. רק ללמוד את הענין מתוך הכתב.

 

בברכה

 

שמואל ברוך גנוט