שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מצטער פטור מן הסוכה והכנסת אורחים

לכב' כת"ר שליט"א!
 
רציתי לשאול:
 
אם אחד מצטער ממצות סוכה, כגון מהקור, ואורח הגיע ולא מצטער, האם בעל הבית חייב במצות הכנסת אורחים להנעים לאורחו, ובזה אין פטור מצטער?
 
בברכת חג שמח –
 
מרדכי ציון
 
 
 
 
פטור מצטער מובא בהלכה רק לגבי הלכות בודדות. כמו סוכה. (הרדב"ז מחדש זאת גם לגבי קריאת התורה), וזאת משום שסוכה היא כען דירה, ודבר שאדם לא עושה בדירתו מחמת צער, ה"ה בסוכה. היינו שאדם שאורחיו מפריעים לו בחדר אחד, יוצא הוא לחדר אחר. הוא הדין גם בסוכה.
 
אך לגבי מצוות הכנסת אורחים- אין פטור מצטער. ולכן אדם שמצטער, חייב להנעים את זמנם של אורחיו בסוכתו, אף שנוכחותם פוטרת אותו ממצוות סוכה.
 
וידוע המעשה בהגרח"ע זצ"ל בענין.
 
 
 
בברכה שמואל ברוך גנוט