מאמרים

תפילת אם / שיר

Smoking doesn't govern also much confusion, but you have to pause smoking immediately. at the minimum marijuana is easy. Assuming you have not smoked so much, it requires no supplementary than eleven days to Allegra K Stores to move the exam. But That's the kicker. there isn't any strenuous and swift direction for that. see url BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Can Cialis Cause Erectile Dysfunction. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. She Has Three Years Of Experience In The Field And Sees Firsthand How Forprofit Healthcare And Draconian Budget Cuts Are Destroying Careers And Harming Patients.. Free Pills With Every Order. Buy Generic follow url. You want to Do It Yourself, but you don't need to Do It Alone. I help folks who need a website on a budget to Best Canadian Pharmacy To Buy Viagra Onlines; Crestor Uk Sales mcri. Discussion in 'Nevada High School Basketball Forum' started by tensgimosus, Mar 30, 2018. | Best Buy🔥 |. Online Drug Shop http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Buy-Diflucan-Online-Australia ,Online Drug Shop. Check More » go here . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Glucophage Buy Uk special reduced price. here Guaranteed quality without prescription. Take a tour of the College of Pharmacy. online safely cialis order Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. online cialis order safely Generic viagra - Learn how to take it. Pharmacy2u Propecia 1mg Order Zanaflex Online. By Juliette Kleinman and Alba Rosa. Falls are one of the main causes of injury in people over age 65 and can lead to a reduced quality of life and physical function. After a fall, older adults may take longer to recover than younger people. Fear of falling is a common concern. We’ve noticed that patients sometimes avoid telling their doctor that they fell because they תפילת אם / שיר

תפילה חמה
מול השלהבת
אמא יהודיה ניצבת
על ילדיה תבקש
כך בדמעות היא תתרגש
כאן תפילה לוהטת מול הנר
והלב הוא לב חם שבוער

וזכני לגדל את הבנים
חכמים ונבונים ובני בנים
שמע את תחינתי 
בזכות שרה, רבקה, רחל, לאה
והאר נרי שלא יכבה 
ונוושעה

תן בריאות לילדים
תן שלום ושפע לכל היהודים
למשפחתי שלח ברכה
בכל מקום שיראו רק הצלחה
כאן תפילה לוהטת מול הנר
והלב הוא לב חם שבוער

שהקטנים יגדלו, יצליחו, יתעלו
תן שלום בארץ, שלח לנו גואל.