מאמרים

תפילת אם / שיר

תפילת אם / שיר

תפילה חמה
מול השלהבת
אמא יהודיה ניצבת
על ילדיה תבקש
כך בדמעות היא תתרגש
כאן תפילה לוהטת מול הנר
והלב הוא לב חם שבוער

וזכני לגדל את הבנים
חכמים ונבונים ובני בנים
שמע את תחינתי 
בזכות שרה, רבקה, רחל, לאה
והאר נרי שלא יכבה 
ונוושעה

תן בריאות לילדים
תן שלום ושפע לכל היהודים
למשפחתי שלח ברכה
בכל מקום שיראו רק הצלחה
כאן תפילה לוהטת מול הנר
והלב הוא לב חם שבוער

שהקטנים יגדלו, יצליחו, יתעלו
תן שלום בארץ, שלח לנו גואל.