שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם מותר לדבר אחרי ברוך שאמר

שאלה

לכבוד הרב: האם מותר לדבר אחרי ברוך שאמר
נא להביא מקורות תודה

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

אסור לדבר. 
כתב השולחן ערוך בסימן נ"א, כך: 
צריך ליזהר מלהפסיק בדבור משיתחיל: ברוך שאמר עד סוף 'שמונה עשרה',  ואפי' לצורך מצוה אין לדבר בין ברוך שאמר לישתבח.  

בברכה 
הרב שמואל ברוך גנוט