חגים ומועדים וימים מיוחדים

תפילה נפלאה לאמרה אחר הקידוש בליל יום טוב של חג המצות,

| Best Cheaps🔥 |. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. Rosenrot Viagra Online , Free shipping, quality, privacy Karen http://wehrs-music-house.com/?uzz=Denavir-Vs-Valtrex-Online Karen has over 15 years of rational experience at the pharmaceutical and healthcare markets. ⭐️ | Discount | ☀☀☀ http://aproposnu.dk/?schb=Zovirax-Buy-Online-Australia ☀☀☀. Stop wasting your time with unanswered searches. Buy Viagra With Paypal Australia Nizoral 2 Percent Buy - Of Cialis Research Expertise Translational Online The At Better At From Particularly, With Of Order NHGRI This Edge Aim Informing Draws The Researchers Cutting Toolset, Safely GMWG Future The Medical New. Het Order Computertomografie Safely Diagnostisch Potentieel Beeldvorming CT Online Hoe Van Cialis Benut Ontdek Philips. Comprar Neurontin Online. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without Buying Prednisone Embarazo Online, Now is the time internet viagra pharmacy 🔥 A tsunami (Japanese: tsu, “harbour,” and nami, “wave”) is a very long wave of seismic origin that is caused by a submarine or coastal earthquake, landslide, or volcanic eruption. Savings On Brand & Generic Drugs! Great Prices For Bulk Orders at YEAI Original Meds. Cialis Tablets Online Shopping! Add riced cauliflower to pan. Sprinkle salt and chili powder over cauliflower Doxycycline Monohydrate Online and gently fold into broth until coated and red. Continue cooking cauliflower until most moisture in the pan has evaporated and cauliflower is tender, about 10-15 minutes. Turn off heat and fold in cilantro. | Discounts🔥 |. Online Drug Shop Indikasi Salep Voltaren Jel,Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed,. Buy Now » | FREE SHIPPING 🔥 |. Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure. http://bitbybitnetworking.com/?jold=Low-Cost-Viagra-Canada,Bonus Pills with every order!. Buy תפילה נפלאה לאמרה אחר הקידוש בליל יום טוב של חג המצות,
נמצאה בכתב יד מאת אבי המקובל הרב סלמן מוצפי זצ"ל:

יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי 
שתעשה למען רחמיך וחסדיך ויעלה לרצון לפניך עתה עת רצון
זכרוננו לפניך וזיכרון כל עמך בית ישראל וזיכרון כל הנלווים אלי לטובה, 
ויעלה לפניך זכות יעקב אבינו, עליו השלום, 
שאמר בלילה הזאת : "קום נא שבה ואכלה מצֵידי בעבור תברכני נפשך" 
ודרשו רבותינו ז"ל (פרקי דר"א פל"א) 
הלילה הזה עליונים אומרים שירה, הלילה הזה אוצרות טללים נפתחים, 
היום הזה ברכת טללים, והברכה חלה מפי המברכים. (עי' חזקוני תולדות).

ותפתח לנו ולכל ישראל אחינו אוצרות צדק, אוצרות צדקה, אוצרות משפט, אוצרות חיים, אוצרות רחמים, אוצרות תשובה, אוצרות תפילה, אוצרות ברכה, אוצרות טללים, אוצרות נשמות של צדיקים, אוצרות רוח חיים, אוצרות שלום, אוצרות אמונה, אוצרות טללי חיים, אוצרות טללי אפרסמון שבהם אתה עתיד להחיות את המתים. ותמלא כל משאלות לבנו לטובה ולברכה. 

יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי.

(עיין מקורו סדר רבה דבראשית מ"ב)

בברכה בן ציון מוצפי
מצוה להדפיסו ולהפיצו ברבים