שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

ותן ברכה בחודש ניסן- ומה עם עולי הרגל?

שאלה

 

כידוע שהסיבה שמתחילים לומר ותן טל ומטר בז' בחשון מפני, עולי רגלים שחוזרים לבתיהם שלא יתקעו מהגשמים.

 

א"כ מדוע לא מפסיקים לשאול על הגשמים מר"ח ניסן מפני עולי רגלים שלא ירד גשם ויפריע להם 

כמו הסיבה של התחלה?

--

יהודה ל.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

 

רבים התקשו בשאלה זו ויש עליה תירוצים רבים.

 

וממו"ר הגר"ח קנייבסקי שליט"א שמעתי תירוץ נלבב על זה, שבתשרי מגיעים עולי הרגל ללא בגדי חורף, מגפיים ומעילים, כך שהגשמים מפריעים להם.

אך  עולי הרגל בניסן עולים לירושלים עם בגדי חורף, מטריות ומגפיים, ולכן גם אם יירד גשם בחודש ניסן, הם מצויידים היטב בבגדים חמים ונוחים ולכן הגשמים יפריעו להם פחות...

 

בברכת א גוט יו"ט

שמואל ברוך גנוט