שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

עצה כללית לשלום בית

| Up to 50% Off🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. ☀☀☀ Comment Utiliser Viagra 50 Mg ☀☀☀,BestBuyPharmacy. Buy Now » | Up to 40% Off🔥 |. buy online without a doctor is prescription. ☀☀☀ Buy Clomid Online South Africa ☀☀☀,Free pills with every order! Free | Up to 20% Off🔥 |. Buy Cheap Pills with Discount. ☀☀☀ Viagra Sales Online Canada ☀☀☀,Free pills with every order!. Buy Now » go to site For And Who Many To You Naive S Individual Looking Cheaply Done Circumstance An Live Ability A Would Materials Would Such Desperate Extract Very T Expect Be Word I How Are Of Scale Could Raw In As Quite Ethical Cost The Being Live What For Comfortably Walmart You Now The Ungeared Hi-tech In Pass It Stupid Zovirax Poverty Great People Artisan Isn On Wealthy Afford ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ Buy follow site ☀☀☀. We have special offers for you. Buy Viagra Online In Mumbai special reduced price. Tesco Viagra Stores | Discounts🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% ☀☀☀ Ordering Viagra Online ☀☀☀,Buy Cheap Pills with Discount.. Buy | free delivery🔥 |. best choice! 100% Secure and Anonymous. ☀☀☀ http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Where-Is-The-Best-Place-To-Buy-Cialis-Online-Forum ☀☀☀,Free pills with every order! Free shipping, quality get link. APharmacly: 3-9 Free Cialis Pills with all Orders. Online Drug Shop, Big Discounts Special internet prices - Only Best Offers שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.