שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם סוכה זו כשרה

שאלה

 האם סוכה זו כשרה?

 

 


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

נאמר במשנה במסכת סוכה, כך: "משנה. העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה - כשרה, ועולין לה ביום טוב. בראש האילן או על גבי גמל - כשרה, ואין עולין לה ביום טוב". זאת משום שאסור לעלות או להשתמש בבהמה בשבת וביום טוב. אך בימי חול המועד, זאת סוכה כשרה למהדרין.

ש"ב גנוט