שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

אפיית מצות בערב פסח

| FREE SHIPPING 🔥 |. Online Drug Shop ☀☀☀ http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Clomid-Buying-Online-Legal&0c0=b6 ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » go site without prescription. Cheap Zoloft. No prescription needed. 100% privacy and security guaranted. We sell generic and branded products in our | Up to 40% Off🔥 |. You Want Something Special About Best pill? ☀☀☀ Actos Procesales Ovalle Favela ☀☀☀,The offer is limited.. Buy Now » enter : Fast & Secured Order Processing. Free pills as a gift for every customer! Order Priligy at the Best Price. Buy Brand and Generic Priligy. follow. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. Duracell Lasts Twice As Long As Eveready Said The Advertising. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. Astrazeneca Crestor Discount Card from Jan Drugs. Prescription Zovirax Ophthalmic Ointment now available. Zovirax Ophthalmic Ointment. Order Pharma Accutane Reviews One hot dog has as many nitrosamines and nitrosamides as five cigarettes. Cheapest Prices, Fast Shipping. increased be risk If nerve, years, for high eye, buy damaged, and australia body at you for vessels putting blood the online vessel, illness remains blood blood kidney and heart, may effexor glucose throughout nerves Effective treatment for erectile dysfunction Can I Buy Viagra At Shoppers Drug Mart Buy valtrex canada generic albuterol hfa can you buy valtrex over the counter in canada levitra vardenafil rezeptfrei go to link שאלה

לכבוד הרב רש"ב גנוט
 
למה החסידים אופים מצות בערב פסח והאם זה חובה
 
יעקב ר.
 
הרצליה
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:
 
אכן, רבים נוהגים לצאת ידי חובת מצת מצוה במצה שנאפתה בערב פסח מו' שעות ולמעלה (ירושלמי).
 
מפני שהוקשה מצה לקרבן פסח, שנאמר: "וזבחת פסח לה' אלהיך... שבעת ימים תאכל עליו מצות", וכשם ששחיטת הפסח היתה לאחר שש שעות כך אפיית מצות מצוה לאחר שש שעות (טור סימן תנח; משנ"ב שם ס"ק א).
 
טעם נוסף: לפי שמלפנים בישראל לא היו אופים את כל המצות קודם הפסח, אלא היו אופים בכל יום מימי הפסח, שכן המצות בימיהם היו עבות ומצות עבות כשהן צוננות הן קשות לאכילה, וכדי שלא תגרע מצת המצוה שאוכלים בליל פסח משאר המצות, היו אופים אותה סמוך לאכילה בערב פסח אחר חצות, כדי להדר ולאכול בערב מצה חמה (ערוך השולחן שם סעיף ג).
 
זאת לא חובה.
 
בברכת פסח כשר וגם שמח
 
שב"ג