שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

אפיית מצות בערב פסח

שאלה

לכבוד הרב רש"ב גנוט
 
למה החסידים אופים מצות בערב פסח והאם זה חובה
 
יעקב ר.
 
הרצליה
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:
 
אכן, רבים נוהגים לצאת ידי חובת מצת מצוה במצה שנאפתה בערב פסח מו' שעות ולמעלה (ירושלמי).
 
מפני שהוקשה מצה לקרבן פסח, שנאמר: "וזבחת פסח לה' אלהיך... שבעת ימים תאכל עליו מצות", וכשם ששחיטת הפסח היתה לאחר שש שעות כך אפיית מצות מצוה לאחר שש שעות (טור סימן תנח; משנ"ב שם ס"ק א).
 
טעם נוסף: לפי שמלפנים בישראל לא היו אופים את כל המצות קודם הפסח, אלא היו אופים בכל יום מימי הפסח, שכן המצות בימיהם היו עבות ומצות עבות כשהן צוננות הן קשות לאכילה, וכדי שלא תגרע מצת המצוה שאוכלים בליל פסח משאר המצות, היו אופים אותה סמוך לאכילה בערב פסח אחר חצות, כדי להדר ולאכול בערב מצה חמה (ערוך השולחן שם סעיף ג).
 
זאת לא חובה.
 
בברכת פסח כשר וגם שמח
 
שב"ג