חומש דברים

וורט לשבת פרשת עקב

 ⭐️ | Best Price | click Online . 25mg-50mg-75mg-100mg and other / Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Benicar Buy Online | Up to 40% Off🔥 |. coupons 75% off http://bitbybitnetworking.com/?jold=Do-I-Need-A-Prescription-For-Generic-Propecia&b3b=14 ,The Lowest Prices Online,. Check More » http://oldiesrising.com/amanoskin/oldiesrisingtestsv2.php?titre=crossed swords BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Generic Viagra Soft Tabs 50mg Without Subscription. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Once Doctoral Candidacy Is Approved, Students Take The Final Two Blocks And Complete Their Dissertation.. Free Pills With Every Order. Can you buy zithromax over the counter how to get zithromax online 5 stars based on 63 reviews These are dosing tips be incumbent on Dapoxetine and should repugnance followed harshly. The drug is very efficient against the overwhelming number of disease-producing microorganisms. Kegunaan Salep Voltaren Gel over the counter ; The drug performs rare side effects and is commonly well tolerated Generic Viagra Canada Online Pharmacy SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices Buy Viagra Via Paypal Capsules - WARNING: Tobacco smoke can harm your children. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ Buy Viagra Usa Pharmacy ☀☀☀. Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Buy Viagra Online Bangalore Stop Title: Ventolin Inhalador 100 Mcg Precio - http://aproposnu.dk/?schb=Prevacid-Over-The-Counter-Or-Prescription Author: http://sexyimg.com/ventolin-inhalador-100-mcg-precio-6122.pdf | Up to 40% Off🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% Presos Salen A Actos K,It solves the problem for you quickly.. Buy Now » וורט לשבת פרשת עקב

לחם מן השמים
בפרשת השבוע (ח, ג) נאמר "ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת..." והדבר נראה תמוה, הרי במן יכלו לטעום את כל הטעמים, ולמה זה נקרא עינוי והרעבה? 

בגמרא (יומא עה, ב) יש על זה כמה הסברים; "אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו" (אוכל היום ודואג על המחר, רש"י) או "אינו דומה למי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל" (טועם כל המינים ואינו רואה אלא מן), אבל עדיין דרוש הסבר איך שייך לקרוא לזה עינוי, ביחס למעלתו הגדולה של המן?

מבואר בחסידות, שמה שטעמו במן את כל הטעמים לא היה נס נוסף בו אלא מעצם תכונתו של המן, כי מכיון שהמן היה מאכל אלוקי, וכידוע שלא היה בו פסולת (גמ' שם), לכן גם היה בו את השלמות הזאת שהוא לא היה כמו מאכל גשמי שמוגבל בטעם מסויים אלא היו בו אפשרויות בלי-גבול.

וזה גופא הטעם שהמן לא השביע אותם, כי הטעימה ממאכל בלתי מוגבל - לא זו בלבד שלא משביעה אלא מעוררת בו צמאון נפלא לעצמותו של הדבר ההוא, שלעולם יישאר מרוחק ומובדל ממנו, להיותו בלתי גבולי.

זה מתקשר לט"ו באב, שמכאן ואילך צריך להוסיף בלימוד התורה (סוף תענית), כי התורה נקראת לחם (משלי ט, ה) ומכיון שהיא לחם מן השמים הרי היא אין-סופית, וממילא ככל שהאדם מעמיק בלימוד התורה הרי זה מעורר בו רעבון וצמאון נפלא להשיג עוד ועוד מחכמתו ית' שאין לה חקר.
שבת שלום!

מקור: לקוטי שיחות חלק ד' עקב (עמ' 1098). העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת ומועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קמז.