חומש במדבר

בלק מלך מואב/ שיר מאת: אהובה קליין©

בלק מלך מואב/ שיר מאת: אהובה קליין©
בלק מלך מואב
לוטש בישראל עיניו
ליבו סוער כגלים
מוחו קודח הרהורים.
 
הדור  לבוש מלכות
שפוף כאלון בכות
אימה  ופחד באבריו
נהרות שנאה בעורקיו.
 
תר אחר פתרון
להביס זה ההמון
לא כמלך מצרים
שגזרותיו זעקו לשמים.
 
אלא דרכים עקלקלות
מאבק בעזרת  קללות
אלוקים  נוצר בניו
כנשר נושא גוזליו.
הערה: השיר בהשראת פרשת בלק [חומש במדבר]