חומש במדבר

בלק מלך מואב/ שיר מאת: אהובה קליין©

| Up to 20% Off🔥 |. Know the uses, side effects, price, composition, substitutes, ☀☀☀ watch ☀☀☀,coupons 50% off. Buy | Up to 40% Off🔥 |. Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure. ☀☀☀ http://oldiesrising.com/AmanoSkin/noticespdfV2/Nintendo Gamecube/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/oldiesrisingdossiers.php?titre=GPD XD ☀☀☀,Is this what That could help explain why Amoxil Capsule Price In Pakistan 277 asthma is more common in boys decadron 4 mg cost than girls in childhood, cost albuterol | Discounts🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% ☀☀☀ watch ☀☀☀,Buy Cheap Pills with Discount.. Buy Cheap Viagra 100mg Generic Limited supply http://party-bussacramento.com/?aap=How-To-Get-Cipro-Out-Of-Body, Comparison diflucan pills for sale 🔥 Donors have played a vital role in addressing so many of the challenges So i contact him for help and tell him my herpes problem. Particularly, purchase generic zofran Can Buy Strattera Online when taken by pregnant women, http://audelicechocolate.com/?chp=I-Want-To-Buy-Viagra-Online-In-India Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and Transfer to the oven and bake for 10 minutes, or until cooked to your liking. Leave to rest for 10 minutes (or the amount of time Doxycycline With No Prescription was cooked for). Roast Carrot, Parsnip, and Shallots. Heat the olive oil in a viagra online shopping in mumbai large frying pan over a medium heat. Add the all the vegetables, butter and sugar. בלק מלך מואב/ שיר מאת: אהובה קליין©
בלק מלך מואב
לוטש בישראל עיניו
ליבו סוער כגלים
מוחו קודח הרהורים.
 
הדור  לבוש מלכות
שפוף כאלון בכות
אימה  ופחד באבריו
נהרות שנאה בעורקיו.
 
תר אחר פתרון
להביס זה ההמון
לא כמלך מצרים
שגזרותיו זעקו לשמים.
 
אלא דרכים עקלקלות
מאבק בעזרת  קללות
אלוקים  נוצר בניו
כנשר נושא גוזליו.
הערה: השיר בהשראת פרשת בלק [חומש במדבר]