חומש במדבר

פרשת בלק- סוד קיום עם ישראל- כיצד? / אהובה קליין

פרשת בלק- סוד קיום עם ישראל- כיצד? / אהובה קליין

"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם"
כך נוהגים אנו- להגיד בליל הסדר מידי שנה[בהגדת פסח]
תוך כדי התבוננות בפרשה, מבחינים אנו במלחמה נדירה נגד ישראל,
כמוה לא נתקלנו- לאורך כל ההיסטוריה של עם היהודי וגם לא במקרא.

וכך מתוארת תחילת המלחמה בתורה:"וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי ויגר מואב מפני העם מאד כי רב- הוא, וייקץ מואב מפני ישראל.... וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה... ועתה לכה- נא ארה- לי את העם הזה..." [במדבר פרק כ"ב, ב-ו]

השאלות המתעוררות בפרשה, הן:

א] מה גורם לבלק לרצות להילחם נגד עם ישראל?
ב] מדוע מחליט להשתמש באמצעי הקללות- ככלי נשק נגד העם?
ג] במה שונה מלחמה- קונבנציונאלית לבין מלחמת מילים בפה?
ד] מה הייתה תוצאת המלחמה?

התשובה לשאלה א : בלק מלך מואב חושש מפני ישראל:כפי שהוא מבטא זאת במילים הבאות:[לזקני מדיין] "עתה ילחכו הקהל את- כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה..." [במדבר כ,ד] כוונתו, שזה עם מסוכן ולכן מביא כמשל: את השור המחסל את העשב בפיו. אברבנאל מסביר כך:"כאשר השור רועה, הרוק שבפיו נשאר בעשב ובהמה אחרת כבר אינה חפצה לרעות שם". רש"י אומר: כי השור רגיל לשלוח את לשונו סביב פניו וכך מצליח לתלוש כל עשב וירק במהירות- ולכן מואב פוחדים מישראל שינהג בהם כשור המחסל את סביבתו.

התשובה לשאלה ב, ג: מעניין, מדוע בלק בוחר במלחמה בפה- באמצעות קללות, מסתבר שבחוכמתו מבחין בין שני סוגי מלחמה:
מלחמה רוחנית- שבה נלחמים בכוח התורה- בכוח הרוחני של עם ישראל וכאן התוצאה תלויה בחוסן העם, האם יצליח לשמור על ערכי היהדות- דבר המגן עליו מפני כל האויבים וגורם אף לניסים גלויים [ממש- כמו במלחמת היונים נגד המכבים] כי ח"ו על-ידי התנתקות מן היהדות ומסורת האבות- לא תהיה לעם ישראל תקומה ולא תישאר שארית.
מלחמה קונבנציונאלית- מלחמה באמצעות כלי נשק, עיקר הצלחתה- בידי שמים, כמו שנאמר:" ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" [שמות י"ד,י"ד] ובאמת ההיסטוריה מוכיחה כי תמיד אלוקים מגן על עם ישראל:"כי לא ייטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב". בלק ידע כי להלחם נגד ה'- אין לו אף סיכוי של הצלחה, אלא כישלון מוחלט הידוע מראש.
מהסיבה הזאת, בחר במלחמה הרוחנית התלויה בעיקרה- בישראל ובכוחם להשיב מלחמה שערה וחשב, לישראל יש כוח בפה באמצעות - תפילה לכן גם הוא משתמש ככלי מלחמה בפה על- ידי קללות.

התשובה לשאלה ד: כוונתו של בלעם הייתה לנתק את עם ישראל מתרבות עתיקת יומין- תורה ומצוות. את זאת חשב להשיג באמצעות הקללות, אך כנגד כך השאיר הקב"ה ברכה נצחית שבכוחה לשמר את המקור הרוחני- שעליו נשען עם ישראל- מקומות תפילה, בתי כנסת ובתי מדרש. וכפי שכתוב בגמרא:" מיום שחרב בית המקדש אין לו לקב"ה אלא ד' אמות של הלכה בלבד" [מסכת ברכות [ח,א] מקום התפילה מאיר לישראל ומגן עליו לאורך כל הדורות ומבטיח את קיומו לעד. משום כך קבעו חז"ל בכל בוקר בתפילת שחרית: להתחיל דווקא בברכה שנאמרה על ידי בלעם הרשע:"מה טובו אוהלך יעקב משכנותיך ישראל.."

בברכה זו טמון סוד קיום עם ישראל.
רצה בלעם לקלל ויצא מברך .
יהי רצון, ונתמיד בקיום מצוות התורה ואלוקים יעמוד לצידנו בכל עת צרה. אמן ואמן.