חומש במדבר

עצה כללית לשלום בית

Alternatively, antibiotics And this include azithromycin 500 mg seem to Next Day Prescription Drug Celebrex Side Effects to be either the ultimate preference for those who tend infections caused by pathogenic microorganisms. Topamax Dental Side Effects The Cheapest Viagra Online one of the future challenges with respect to dietary supplements will be to reconcile these apparently http://benjamindpoland.com/?koaa=Viagra-Online-Kaufen-Ohne-Rezept-Erfahrungen. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. Always Ask Yourself If They Have A Dog In The Race. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. Buy Cialis Canada Pharmacy Medication Online Benicar and/or Equivalent Olmesartan Prescription Information. Benicar contains Olmesartan Medoxomil, a drug http://aproposnu.dk/?schb=Nizoral-Cream-Online-India Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Today! Toggle navigation. The Generic USA Like Tweet Pin Awesome landing page. Be amazed by the best looking bootstrap landing page on the web! Your new app deserves an amazing page to show all of its features. Clear visual, light colours and | FREE SHIPPING 🔥 |. Buy Cheap Pills with Discount. ☀☀☀ buy click here ☀☀☀,It solves the problem for you quickly.. Buy Now » | Best Price🔥 |. Find Latest Medication For This pill Now! ☀☀☀ source url ☀☀☀, Free shipping, quality, privacy, secure.. Buy Now » see - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ Buy Propecia Walgreens ☀☀☀. If you want to take care of your health. Buy Cialis Online New Zealand Find Latest Visit our online store. here. Viagra cost per pill australia. Buy viagra bournemouth. Buy viagra pharmacy. Cialis 5 mg prezzo in farmacia italia. שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.