חומש במדבר

בלק ומעלליו/ שיר מאת אהובה קליין ©

בלק ומעלליו/ שיר מאת אהובה קליין ©

בלק בן ציפור
בספינתו שואף לחתור
בתוך ים של מעללים
משתוקק  ישראל להעלים.

אל בלעם שולח שליחים
תוכניותיו מהכוח לפועל להשלים
מנסה לנווט בשר ודם
לשנות סדרי מלכות עולם.

מזימותיו צוללות לתוך מעמקים
ברכות פורחות  כלבלוב העצים
לב  שרים ומלכים בידי אלוקים
בניו אינו נוטש לעולמים.

הערה: השיר בהשראת פרשת בלק[חומש במדבר.]