חומש במדבר

פרשת בלק.השגחה פרטית בפרשה- כיצד?

פרשת בלק.השגחה פרטית בפרשה- כיצד?
מאמר: מאת: אהובה קליין.

בפרשה זו ניתן לראות בברור איך מלך - כדוגמת בלק  משתוקק להרע לעם ישראל,אך שאיפתו נכשלה.
כמו שנאמר: "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא  תקום" [משלי י"ט]
והכול החל כאשר בלק בן ציפור –מלך מואב, ראה כי עם ישראל ניצח  בחסדי ה' -את האמורי .
מלחמה זו נערכה סמוך לארץ מואב,כאשר ראו זאת המואבים החל  לקנן פחד בנפשם ,שמא עם ישראל מעוניין להילחם בהם ולכבוש את ארצם, לכן
בלק בן ציפור נתקף בפחדים,כפי שהכתוב מתאר:
"וירא  בלק בן ציפור את כל-אשר עשה ישראל לאמורי:ויגר מואב מפני העם מאד כי רב-הוא,ויקץ מואב מפני בני ישראל: ויאמר מואב אל-זקני מדיין: עתה ילחכו הקהל את כל-סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה.ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא:"[במדבר כ"ב,ב-ה]

ובהמשך הכתוב מתאר את תוכניותיו:

"וישלח  מלאכים אל- בלעם בן בעור פתורה אשר על-הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמור: הנה עם יצא ממצרים,הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב מולי ועתה לכה ארה-לי את העם הזה,כי עצום הוא ממני,אולי אוכל בו ואגרשנו מן- הארץ,כי ידעתי את אשר- תברך מבורך ואשר תאור יואר: וילכו זקני מואב וזקני מדיין,וקסמים בידם,ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק.."
[במדבר  כ"ב,ה-ח]

בלעם מבקש מהם להמתין לילה שלם,אך ה' מודיע לו כי לא ייתן לו לקלל את עם ישראל- בעודו עם מבורך.
כאשר בלעם עונה להם:כי אין הוא יכול למלא את בקשתם היות והדבר בניגוד לרצון ה', בלק אינו נכנע ושולח שוב מלאכים אליו, ובפעם הזאת הם ממתינים  שוב לילה שלם.
בלעם חולם כי ה' מדבר אליו ואומר לו :"..אם לקרוא לך באו האנשים קום לך איתם,ואך את הדבר אשר-אדבר אליך אותו תעשה"[שם, כ"ב,כ]

בלעם מקבל מסר ברור מאת הבורא -כי אין הוא יכול לעשות כל העולה  על רוחו -דהיינו לקלל את עם ישראל כרצון בלק בן ציפור.

 כאשר בלעם הולך בבוקר עם אתונו ושרי מואב   ונעריו מתלווים אליו, לפתע קורה משהו מוזר  מאד.האתון  סוטה מהשביל אל עבר השדה שבצידי הדרך,בלעם מנסה להטות אותה  חזרה ומכה אותה,האתון שהיא סמל החומריות, בניגוד לאדם שיש  לו גוף ונשמה-רואה דברים שבלעם אינו רואה,היא מביטה במלאך העומד בצד ובידו חרב שלופה.

ומיד פותחת את פיה ואומרת לבלעם:"מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים?"
בסופו של דבר במקום לקלל את עם ישראל,בלעם מברך,ואחת הברכות היא:
"מה טובו אוהליך יעקב משכנותך ישראל"

השאלות הן:
א] כיצד יתכן שאלוקים בפעם ראשונה אמר לבלעם:"לא תלך עימהם:לא תאור את העם כי ברוך הוא" ואילו בפעם שנייה,אלוקים מאשר לו ללכת,בתנאי שיבצע את הוראות ה'? 
ב] מה מטרת הנס של דיבור פי האתון?
ג] מה ניתן ללמוד מהתנהלות כל המאורע אשר בסופו של דבר עם ישראל התברך בברכות  בניגוד לרצון מלך מואב?
ד] היכן מוצאים דוגמאות  בתנ"ך על התנהלות  דומה-המתבצעת כנגד רצונו של אדם?

התשובה לשאלה א]
כמה קדמונים  מפרשים וביניהם גם אבן עזרא:כי בפעם הראשונה ה' אסר על בלעם ללכת ולקלל את עם ישראל -היות ולא היה מעוניין שילך עם השרים שהיו  פחותי ערך ואילו בפעם שנייה כאשר בלק שלח "שרים רבים ונכבדים מאלה" בלעם  גמר בליבו- להצטרף אליהם.
לפי  פירושו של ריב"ש: ה' רמז לבלעם,אומנם הוא עתיד ללכת עם  אחרים , אבל לא  יוכל לקלל את עם ישראל כי הוא מבורך.
אורח חיים אומר: כי היות ובלעם כיבד את ה' וסמך עליו לעשות כל דבר ואמר לשליחים:"והשיבותי אתכם דבר,כאשר ידבר ה'"-לכן ה' גם התייחס אליו בכבוד ואומנם אסר עליו להצטרף לשליחים הראשונים, אבל אישר לו ללכת עם השליחים המכובדים יותר.
בנושא הקללות,ה' אסר מהתחלה ולא שינה זאת בהמשך,אם כי יתכן שבלעם שיער בנפשו -כי גם כאן יש סיכוי שה' ישנה את החלטתו.

התשובה לשאלה ב]
במסכת אבות [ה,ו]מסופר כי:"פי האתון" נברא בערב שבת בין השמשות[בסוף ששת ימי הבריאה ובסמוך ל:"שבת בראשית"]
הכוונה שהאתון תפתח את פיה בניגוד לדרך הטבע.
ועל כך אומר הרמב"ן כי:יש כאן רצון להזהיר את בלעם שלא ילך בדרך של קסמים וניחושים ולא יקלל את עם ישראל-היות וכשם שה' מסוגל לפתוח פיות שאין להם כוח הדיבור[דוגמת האתון] באותה מידה ה' יכול להשתיק פיות שמדברים לא לרוחו,או לשים בפיהם מילים בהתאם לרצונו.
ספורנו אומר:"כל זה היה כדי שיתעורר בלעם לשוב בתשובה, בזכרו כי מה' מענה-לשון[דיבור שוטף] גם לבלתי מוכן[למי שאינו יכול לדבר בדרך הטבע] כל-שכן שיוכל להסירו מן המוכן[מן האדם שנברא עם כושר דיבור]כרצונו"
לפי  פירושו של :"הכלי יקר" עצם עניין הדיבור על ידי האתון - מוכיח לבלעם שאין לו להתגאות  בכוח הנבואה , כשראה לתדהמתו שגם האתון מדברת ומסוגלת לראות דברים הנעלמים מעיניו, וכל זה ניתן לה כי הדבר היה לטובת עם ישראל.

התשובה לשאלה ג] 
מתוך כל מה שהכתוב מתאר: החל מרצונו של בלק לקלל את ישראל  ושליחת השליחים פעמיים אל בלעם ונס כושר הדיבור של האתון- ניתן ללמוד: כי ישנה השגחה פרטית על כל בריה בעולם ולא תמיד התוכניות של האדם מתממשות,כי יש בורא עולם,אחד ויחיד שהוא מנהיג את היקום.
כמו שנאמר במסכת אבות:"..והסתכל בשלושה דברים ,ואין  אתה בא לידי עברה: דע מה למעלה ממך: עין רואה,ואוזן שומעת,וכל מעשיך בספר נכתבים" [אבות ב,א]
מכאן שישנה השגחה פרטית והקב"ה רואה הכול ושומע ,וכל דבר נכתב בספרו ואינו שוכח ,ומכאן ניתן להסיק כי הקב"ה שולט על כל פרט והוא אשר מנהל את העניינים בעולם, וכאשר הדברים אינם לרוחו,הוא פשוט משנה את הכול ומתכנן לפרטי פרטים את כל המהלכים בעולם לפי רצונו ותוכניותיו.

התשובה לשאלה ד]
בתנ"ך ניתן למצוא הרבה דוגמאות המוכיחות כי בסופו של דבר הכול מתנהל בידי אלוקים ולא תמיד הדבר מתממש לפי  רצון האדם.
דוגמא1]
שנאת בני יעקב כלפי יוסף אחיהם: הם מנסים לקטוע את  תחזית חלומותיו באומרם:"ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלומותיו" [בראשית ל"ז,כ] לאחר שהורד למצרים,הסוף ידוע כי יוסף עלה לגדולה דאג לספק מזון למשפחתו והיה אחראי על המזון במצרים ופרעה הכיר בחוכמתו.
דוגמא 2]
קורח ואנשיו ניסו לחלוק על שלטונם של אהרון ומשה ובסופו של דבר  נבלעו על ידי  האדמה.
דוגמא 3]
כשבני ישראל יוצאים ממצרים והים נבקע לשניים ,המצרים רודפים אחריהם,אך הם טובעים בים,כי  התוכנית האלוקית הייתה להוציא את ישראל  ביד רמה.
דוגמא 4]
שאול מנסה להרוג את דויד אך לא מצליח,כי הדבר בניגוד לרצון ה'.
"ויבקש שאול להכות בחנית בדויד..ודויד נס וימלט הלילה ההוא.."
[שמואל א,י"ח,י]
דוגמא 5] דויד המלך אומר בתהלים:"גם חושך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה:" [תהלים  קל"ט,י"ב]

כלומר- ישנה השגחה פרטית ולא ניתן להימלט מזה גם בחשכה.
לסיכום, עלינו להתחזק באמונה ולדעת כי הקב"ה בכבודו ובעצמו משגיח באופן פרטי על כל פרט בעולם והכול מתבצע בהתאם לרצונו הבלעדי.
ויהי רצון ויתגשמו דברי הנביא:"כל- כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי ה' וצדקתם מאיתי נאום ה'" [ישעיה נ"ד, י"ז]