חומש ויקרא

תפילה/שיר מאת: אהובה קליין©

תפילה/שיר מאת: אהובה קליין©
 
בימים בהם מקדש
קורבן היה מקודש
חטאת,תודה ושלמים
עבודת כוהנים ולווים.
 
בבית הכנסת בימנו
נתפלל לצור ישענו
בקשות מזמורים ותחנונים
במנגינה ושירת רננים.
 
עבודה שבלב כדברי חכמים
מרקיעה שחקים בוקעת שערים
מפלסת דרכה למלכי המלכים
מרוממת רוחם של המתפללים.
 
כי קרוב ה' לכל קוראיו
לבניו אינו מסתיר פניו
במהרה יבנה מקדש בירושלים
קולות שופר  יזעזעו שמים.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת ויקרא[חומש ויקרא]