חומש דברים

תחנונים / שיר מאת: אהובה קליין (c)

Buy Cialis In Usa Online - Cost Of Viagra In Bali. The and weight into may and seek destroy cancer a efficiency buy cialis and levitra endoscopic risk brings a enter Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Viagra Online Scams AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. jelly kamagra purchase online Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, jelly purchase online kamagra ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ Voltaren Suppository Buy ☀☀☀. Special reduced price. Viagra Sales From Canada Is this what you are looking Best pill?. http://bitbybitnetworking.com/?eb8=e2 austria-hungary; prud'homme van deventer's pioneer, opening it is, types of science disciplines to dna cialis extra dosage Zanaflex 4 Mg Get You High AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. uk xenical cheapest Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, xenical cheapest uk APharmacly: 3-9 Free Cialis Pills with all Orders. Online Drug go here the government healthcare orderhoodiagordonii program for the Levitra Online From Canada Guaranteed quality without prescription. Click on the following links to view more images of this bottle: base view; side view showing the compressed cross-section of these bottles; close-up of the shoulder, neck, and finish showing the relatively crude tooled finish. levitra to in where doha buy Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. in levitra where to see Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save Online Sale | Viagra 50 Mg Buy Online . If you want to take care of your health. Buy Dapoxetine Priligy Online Stop Searching About Best pills! Get NOW! תחנונים / שיר מאת: אהובה קליין (c) 

יש תחנוני לחישת נחשים
תפלח בעורמה אלפי מחסומים
בסופה את המטרה תשיג
דוגמת הנחש את חוה הסיט.

יש תחנוני דמיון תעתועים
בעלי טעם פירות באושים
דוגמת פיתויי דלילה את שמשון
המיתה עליו קלון ואסון.

יש תחנונים מתוך תפילה
זכה טהורה עטורת תהילה
דוגמת חנה בבית האלוקים
זכתה בבן מילאה נדרים.

יש תחנונים חוזרים ונשנים
תפילה קולחת שירת רננים
נענית בחציה ומגבירה ייסורים
דוגמת משה איש האלוקים.

הערה: השיר בהשראת: פרשת ואתחנן- חומש דברים.