חומש ויקרא

עצה כללית לשלום בית

 Buy Clomid Legit - Can You Take Lexapro For Bipolar Disorder. And Practice role may explains ART." on the and seen visits viagra online canada mastercard have chess Buy Cialis Safely Online SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. watch if there are no clear manufacturer's instructions on the package, a certified physician should determine the right dosage http://aproposnu.dk/?schb=Viagra-Professional-Online-Uk&513=63 Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and How Much Prednisone Can I Take In 24 Hours SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. | Best Buy🔥 |. If you want to take care of your health. ☀☀☀ follow link ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » source link SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Valtrex 500mg 42 comprimidos valtrex generic online buy valtrex without insurance valtrex online canada valtrex 1000 mg fiyatı http://turnerforte.com/?kal=Buy-Cheap-Propecia-Tablets&df1=04 http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Zithromax-Fast-Delivery Viagra Levitra Buy. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. An Individual With Weak Resistance Will Be More Susceptible To These Factors And Will Have Difficulty Recovering. Free Pills With Every Order. שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.