חומש ויקרא

בימים ההם היה מקדש.

בימים ההם היה מקדש.
שיר מאת: אהובה קליין(c)
 
בימים ההם היה מקדש
ביום ובליל אור חדש
הכוהנים עשו מלאכתם נאמנה
הלווים הנעימו בשיר ורננה.
 
בית הבחירה מקור משיכה
לדרים בגיא בהר ובשפלה
כמגנט המושך אליו מתכות
כך נוהרים מביאי הקורבנות.
 
כאז כן עתה
נתפלל אני ואתה
שיבנה מקדש שלישי במהרה
בו נתלכד יחדיו כמנורה.
 
הערה:השיר בהשראת פרשת ויקרא [חומש ויקרא]