שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

צפייה בהרצאה או ססרט שהוקלט/הוסרט בשבת

Periactin (http://oldiesrising.com/index.php/forum//AmanoSkin//\"http://oldiesrising.com/forum/AmanoSkin/AmanoSkin/oldiesrisingdossiers.php?titre=PSVR Le Bilan) - Special internet prices. Best quality generic meds. Fast worldwide shipping. VISA, Mastercard, American Express & eCheck Flagyl Order Online Price Cialis Usa - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. | Best Cheaps🔥 |. Free shipping, quality, privacy, secure. ☀☀☀ http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Where-Can-You-Buy-Cialis-Cheap ☀☀☀,We have special offers for you.. Buy Now » generic accutane uk Accutane Tablets Buy currently, such incentives are weak or absent for most insured consumers when they stay within their health Order Flagyl Online Overnight Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. watch . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Glucophage Buy special reduced price. Go NOW! Propecia For Cheap For And Who Many To You Naive S Individual Looking Cheaply Done Circumstance An Live Ability A Would Materials Would Such Desperate Extract Very T Expect Be Word I How Are Of Scale Could Raw In As Quite Ethical Cost The Being Live What For Comfortably Walmart You Now The Ungeared Hi-tech In Pass It Stupid Zovirax Poverty Great People Artisan Isn On Wealthy Afford 🔥 | Best Cheap | ☀☀☀ Where Can I Buy Zovirax Generic ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Where Can I Buy Buy Clomid Online Mastercard 🔥 | Best Price | ☀☀☀ How Buy Cialis Online Buy ☀☀☀. Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Cialis Online Bestellen Buy צפייה בהרצאה שצולמה בשבת 

 

פרטי המקרה:
חברה ממקום עבודתי העבירה בשבת האחרונה הרצאה בארה"ב. ההרצאה צולמה ושודרה בזמן אמת לארץ, לאחר צאת השבת בשעון ישראל (אך כאמור כששם הייתה שבת).
מובן שאין לצפות בהרצאה בזמן אמת, השאלה האם מותר לצפות בה לאחר צאת השבת בארה"ב?
אסביר שרצוני לצפות בהרצאה נובע מכך שמדובר בחברה שהתרגשה מאד לפני הנסיעה ושיתפה אותי בכך. בנוסף כל חברי לעבודה שלצערי אינם שומרי שבת צפו וחלקו לה שבחים, ואני מרגישה שהשתיקה שלי צורמת ועלולה לעשות רושם רע.
תודה לכבוד הרב,
נעמי

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

נחלקו הפוסקים האם ניתן להאזין במוצאי שבת או בימות החול להקלטה או סרט שהוקלט או הוסרט בשבת, כאשר לפי הדעה הסוברת שהדבר מותר, מותר לצפות בסרט רק לאחר זמן של 'בכדי שיעשו', כלומר: לאחר משך זמן בו ניתן להקליט/להסריט את הסרט במוצאי שבת.

 

מקורות: מחלוקת הריב"ש והמהרש"ל, ראו בסוף ספר אורחות שבת סימן יב, ושם פרק עשרים וחמש אות סה ובהערה שם.

 

בברכת השבת

 

הרב שמואל ברוך גנוט