חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת בלק

 Buy Cheap Zyban Online - Generic Pills Online. follow url; buy zyban uk online; generic zyban online; buy zyban online us; zyban buy online see AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. Online Ayurslim Himalaya India Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, Himalaya India Online Ayurslim | Best Deals🔥 |. coupons 50% off http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Buy-Canadian-Levitra ,best choice! 100% Secure and Anonymous.. Check More » Ez Online Pharmacy Buy Viagra Usa! 100% Satisfaction Guaranteed! Lowest Prices. Cheap pills online. Best medications for real men. Absolute anonymity & overnight shipping! | FREE SHIPPING 🔥 |. coupons 50% off Benicar 40 Mg Tablet ,Your health is important.. Check More » | Up to 40% Off🔥 |. buy online without a doctor is prescription. Dhacks Clomid Online,Why Do Not Click To Get it. Buy Now » Online Buy Viagra Online Canadian Pharmacy, best buy buy neurontin uk 🔥 Kosher salt and freshly ground pepper. 4 slices thick-cut bacon. ¼ lb (125 g) Cheddar cheese http://performandfunction.com/?arx=Prezista-Cialis-Online&bc1=65 - Save up to 57%. To In Where Doha Levitra Buy. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. doha buy to levitra where in Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! | FREE SHIPPING 🔥 |. Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed, ☀☀☀ Lexapro Discount Program ☀☀☀,No side effects. Buy Now » דבר החסידות – פרשת בלק
 
 
 
זה לעומת זה
 
מובא בספרים (ליקוטי שושנים למהר"ש מאסטרופולי) שבלעם קשור לעמלק, כאשר כותבים "בלעם" ומתחתיו "עמלק" זה מרכיב את 'בלעם' בצד אחד ו'עמלק' בצד השני:
 
בל  עם
 
עמ  לק
 
מה נותן כח לעמלק להלחם בישראל? ייחוסו אל עשיו, עמלק טוען: גם אני נין של יצחק ושל אברהם! וממילא גם לי יש דעה בנוגע לישראל.
 
אותו הדבר עם בלעם, שהיה צאצא של לבן (סנהדרין קה, א), כמו שלבן טען "הבנות בנותי...", ולכן יש לו דעה בעניינים של תורה וקדושה. אבל עם-ישראל יש לו סימן מתי מתכוונים לטובתינו – רק  מתי שיש אהבה ויראה להקב"ה (ההיפך מעצת בלעם שהיתה אהבה זרה, בלי יראה) שגם הם קשורים זה בזה:
 
יר   אה
 
אה  בה
 
גם אנו מתמודדים עם הערבים ימ"ש שטוענים שיש להם שייכות עם ארץ- ישראל כי הם מיוחסים לאברהם! אבל אנו יודעים את מה שנאמר בתורה: שהגר היתה שפחת שרי וגם ישמעאל לבסוף עשה תשובה (רש"י תולדות כה, ט) והבין שהוא העבד, ומה שקנה עבד קנה רבו!
 
התשובה שלנו לערבים צמאי הדם שרצחו את מיטב בחורינו הי"ד – הוא השילוב המנצח של יראה ואהבה; ראשית חכמה יראת ה', ותוכו רצוף אהבת ה' ואהבת ישראל, ובקרוב נראה בנקמת ה' בשונאינו בביאת משיח צדקינו.
 
 
 
שבת שלום!
 
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ב בלק (עמ' 338 ואילך ובמתורגם ללה"ק עמ' 42). העיבוד בסיוע 'מעיין חי' ח"ד עמ' 109. התוספת בקשר לערבים – אינה במקור.