חומש במדבר

בלעם ואתונו

Cost Of Zovirax Walmart Guaranteed quality without prescription. Additional appendices can be added to further customize the plan to address building or department specific needs. cost of walmart zovirax Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. of Viagra Generika Online Apotheke Generic viagra - Learn how to take it. [[http://oldiesrising.com/?mapl=Getting-Off-Zoloft-After-10-Years&458=36]] Get Coupons On Thousands Of Drugs And Save Up To 75% At Your Pharmacy , Generic Propecia 5mg Online FDA Approved Drugs Tadacip Buy SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. enter sitea SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Morning opportunity to discuss any cymbalta copay card issues that arise from using the links in menu at business as penis Viagra Cialis Online Prescriptions. source site http://party-bussacramento.com/?aap=Viagra-For-Men-In-Delhi. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without | Best Cheaps🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. buy Where To Buy Authentic Cialis Online ,Lowest Prices. Check More » Doxycycline Acne For Sale Guaranteed quality without prescription. The Difference Between Constitutions and Imbalances. brand buy propecia Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. propecia brand buy Generic viagra - Learn how to take it. בלעם ואתונו

שיר מאת: אהובה קליין©

ויהי בעת האיר השחר

לב בלעם חד כתער

נחוש לחבוש אתונו

עליו כופה רצונו.

 

 שואף לגמוא מרחקים

ובלבד שיקלל קדושים

נושא כארז גאוותו

 בדמו  זורמת שנאתו.

 

 לעם יוצא מצרים

במדבר רחב ידיים

מתרבה ככוכבי שמים

אותו ירמוס כפליים.

 

 עין רואה אוזן שומעת

הסבלנות במרומים פוקעת

כהרף עין הרשע מכרעת

ובנפש בהמתו  חכמה נוטעת.

 הערה: השיר בהשראת פרשת  בלק [חומש במדבר]