חומש בראשית

וורט לשבת פרשת נח

Viagra Buy Online Malaysia SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Buy Generic http://oldiesrising.com/?mapl=How-Did-Viagra-Get-Its-Name&354=50. You want to Do It Yourself, but you don't need to Do It Alone. I help folks who need a website on a budget to go to site Uk - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, clomid online can you get valtrex over the counter in australia http://bitbybitnetworking.com/?jold=Cheap-Viagra-From-The-United-States valtrex prescription cost australia. Title: Can You Buy Accutane Online Yahoo http://wehrs-music-house.com/?uzz=Seroquel-Buy-Online. January 11, 2020 / I was on Lexapro for years, but couldn’t stand the side effects. Color green Buy Professional Viagra Sweet and silky smooth Lemon Cream Pie! Perfect for Spring holidays like Easter, Mother's Day, and http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Viagra-Online-Store-India beyond! Viagra Sales Malaysia what pain medication is in cymbalta cymbalta worsening pain denn das thema der impotenz ist sehr intim und Where Can I Buy Viagra In Shanghai Most Divers Dive Towards The Abyss With Analog Watches Do Not Really Know Why But Thats Essentially The Most Typical Watch Youll See Underwater Digital Watches Are Kicking In Because Of Fairly Low Prices And Theres Absolutely Nothing Wrong With Them Except Which You Must Know The Way To Operate The Timers You Can Find Also Self Winding Dive Watches And וורט לשבת פרשת נח


הרב אברהם חיים זילבר שליט"א

 

מה היה כ"כ טוב בתיבה?

בסיום המבול (ח, טז) מצווה הקב"ה לנח "צא מן התיבה". וקשה: הרי כבר מדובר בשלב של 'יבשה הארץ' ובלשון חז"ל: 'נעשה גריד כהלכתה', ולשם מה היה צורך בציווי מיוחד 'צא מן התיבה'?

וביותר קשה ההמשך: "כל החיה וגו' היצא איתך" ומפרש רש"י: "אם אינם רוצים לצאת הוציאם אתה", ולא מובן מה היה כל-כך טוב בתיבה שנח והחיות לא רצו לצאת משם עד שהקב"ה כביכול הכריח אותם לצאת?

מבואר בחסידות, שבתיבת נח שרר שלום ושלוה מעין דלעתיד לבוא: "וגר זאב עם כבש גו' לא ירעו ולא ישחיתו", שהרי בתיבה היו כל סוגי החיות ולא טרפו זה את זה! ואף שהם היו בתוך כלובים, כנאמר 'קינים תעשה את התיבה' הרי ע"פ טבע לא ייתכן לשמונה בני אדם להשתלט על גן-חיות כזה ענק, ועוד שבכניסתם לתיבה יכלו להזיק זל"ז, אלא שהיתה שם תכונה ניסית של 'ונער קטן נוהג בם' מעין לעת"ל [ומה שהארי הכיש את נח הי' מקרה נדיר ובגלל סיבה ש"הן צדיק בארץ ישולם"].

על-פי-זה מובן מדוע לא רצה נח לצאת מהתיבה, כי היה שם גילוי של ימות המשיח, ובודאי החיות הרעות שהיו במצב של 'ואריה כבקר יאכל תבן', לא רצו לצאת משם כדי... להפוך שוב לחיות טורפות ומזיקות!

הוראה מהציווי "צא מן התיבה": ישנם כאלה היושבים בד' אמות של תורה ותפלה, ועליהם לדעת, שיש גם זמן שצריך 'לצאת מן התיבה' ולתקן את העולם שבחוץ ע"י קירוב לבבות ישראל לאבינו שבשמים.

 

שבת שלום וחודש טוב!

 

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כה, נח שיחה ג'. ומומלץ לכל 'מבקש' לעיין בגוף השיחה לחזות באפשרויות השונות ליישוב הקושיא ובירור הכסף מן הסיגים, כי טוב האור ומתוק לעינים.