חומש בראשית

עצה כללית לשלום בית

| Best Deals🔥 |. Where to buy? ☀☀☀ source link ☀☀☀,special reduced price.. Buy Now » How To Get The Most Out Of Clomid AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. lasix disorder eating Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, lasix disorder eating Safe Generic Viagra Online AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. walgreens discount coupons viagra Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, walgreens viagra discount coupons source link Ventolin Accuhaler Online Does excedrin sinus effect norvasc - Long term side effects of norvasc 5mg - http://bitbybitnetworking.com/?jold=Where-Can-I-Buy-Cialisi-Legally program | instock🔥 |. We offer products that help you solve your health problems. Cialis Online Pricing In Canada ,Is this what you are looking Best pill?. Check Is Prescription Prevacid The Same As Over The Counter online (Amitriptyline) 50 mg/25 mg/10 mg discount for sale order price get purchase cheap order http://total-leasing.net/?acv=Existe-T///////////////////////////////////////////////////////////'il-Un-Viagra-Pour-Femme SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. ⭐️ | Best Buy | ☀☀☀ http://turnerforte.com/?kal=Actos-Procesales-Clasificacion-En-Venezuela ☀☀☀. We have special offers for you. Pfizer Viagra Home Delivery coupons 75% off. Get NOW! שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.