חומש בראשית

בן פורת יוסף...

בן פורת יוסף...

שיר מאת: אהובה קליין ©

יוסף שבע מרורים

חיצים ביד שונאים

נפשו וגופו ייסורים

בור נחשים ועקרבים.

 

נמכר במעות לישמעאלים

הורד הישר  למצרים

לא נטש אלוקים

רוחו כפלדה באזיקים.

 

מתוך מעמקים נושע

לפרעה פתר תעלומה

לברכת שמים זכה

 משנה למלך התמנה.

 

בן פורת עלי עין

בו מביטות  בנות מצרים

פוסע לשער מלכות

בו זכה בזכות.

 הערה: השיר בהשראת: פרשת ויחי.