חומש בראשית

יעקב ומשאלתו/שיר מאת: אהובה קליין ©

יעקב ומשאלתו/שיר מאת: אהובה קליין ©
 
יעקב בא בימים
שבע שמחות ומרורים
במוחו חולפים הרהורים
ארץ נקנית בייסורים.
 
גופו כציץ נובל
נשמתו מתעצמת כישראל
מבקש מבן הזקונים
לשמור  שבועת אמונים.
 
קבורה בנחלת אבות
שם   מתגשמות הנבואות
ארץ בה בית הבחירה
עתיד להאיר אורה.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת ויחי