חומש בראשית

זבולון וברכתו/שיר מאת: אהובה קליין ©

| Up to 20% Off🔥 |. Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure. ☀☀☀ http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Cialis-60-Mg-Online ☀☀☀,Pill Shop, Cheap Prices. | Up to 40% Off🔥 |. No side effects ☀☀☀ go here ☀☀☀,2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100%. Buy Now » Best Site To Buy Viagra Online Uk Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Medicines Delivered To Your Door In Discreet Packaging. Buy get link. Great Prices For Bulk Orders. Save 30% To 60% On Safe Prescription Drugs. source link - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, in us cheapest They simply make too many interesting and Where Can I Buy Aldactone Online excellent models. Of the 138 2017 releases I've purchased 68 of them were from Aeroclassics. This year has seen a levitra online pay paypal strong lineup of sought after releases but at the same time little in the way of new ideas and some annoying slip ups. Viagra Online Kaufen Strafbar Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online Cialis Online Coupons Guaranteed quality without prescription. * The former DeKalb Medical website (www. Costco Synthroid Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. Costco Synthroid Generic viagra - Learn how to take it. Buy Viagra Cod - TrustStoree at the online your health is our speciality. We guaranty the confidentiality and safety of your online. Is purchasing viagra online illegal 100% satisfaction guaranteed זבולון וברכתו/שיר מאת: אהובה קליין ©

ברכה בת עשר מילים
אוצרת בתוכה מיני רזים
כנגד עשרת הדברות
בריאת עולם  במאמרות.

עוטפת הילת זבולון
בו ייטע יעקב אמון
למען יסייע  ליששכר
באמצעות דרכי מסחר.

זבולון לחוף ימים ישכון
נחלתו נושקת לגבול צידון
עמלו כרוך ייסורי געגועים
אל בני ביתו והצאצאים.

אך בהגיעו עמוס סחורות
קרקע  הוא לצמיחת ישועות 
בעץ החיים  תומך  באהבה
מגביר אורה כאש להבה.

הערה: השיר בהשראת פרשת ויחי [חומש בראשית]