שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

בובת "קופלה" בשבת

ב"ה

להמאור הגדול והענק הרב גנוט שליט"א

יש בובה חדשה בשם "קופלה" היוצאת על ידי מלכות וקסברג

זה בובה שעובדת עם בטריה וכל מילה שהיא שומעת היא אומרת אותו דבר

זה ממש נפלא מאד

ושאלתי אם בשבת שכחו לסגור הכפתור של הבובה [זה לא עם אור]

ועתה אם ישירו זמירות שבת, הבובה גם תשיר אותו דבר

השאלה אם מותר לטלטל הבובה לחדר אחר סגור

או שמותר לסגור הכפתור וזהו זה ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

את הכפתור בוודאי אסור לכבות, כיון שזה סוגר מעגל בבטרייה והוי איסור שבת,

ולכאורה אפשר לקחת לחדר אחר מדין כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו.

 

בברכה,  שב"ג