שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

טילטול ספר טלפונים בשבת

לכבוד הרב גנוט
חברה שלי אמרה לי שאסור לגעת בספר טלפונים בשבת ורציתי לדעת למה
גילה
הרצליה
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:
 
ספר טלפונים הוא 'מוקצה' בשבת, משום שהוא 'כלי שמלאכתו לאיסור'.
 
הרב ניסים קרליץ סבור שעיון בספר טלפונים אסור בשבת משום גזירת שטרי הדיוטות, ולכן אסור לטלטלו בשבת.
 
לדברי הרב ש"ז אוירבך, כיון שעיקר שימושו של ספר הטלפוים הוא כהכנה למלאכה אסורה של השתמשות בטלפון, לכן נחשב כ'כלי שמלאכתו לאיסור'.
 
ואולם מותר לעיין בספר טלפונים כדי למצוא כתובת, כדין 'כלי שמלאכתו לאיסור' שמותר לטלטלו לצורך גופו.
 
בברכת השבת
ש"ב גנוט