חומש דברים

וורט לשבת – פרשת דברים

BUY http://party-bussacramento.com/?aap=Augmentin-Xr-Cost&c6b=7c (Ketoconazole) PRICE DISCOUNT FOR SALE ORDER CHEAP GET NO PRESCRIPTION Nizoral is an antimycotic antibiotic. It is used to treat 15 Moduretic Buy Online uk 16 betamethasone 27 where can i buy betamethasone cream 0.05 28 betamethasone lotion ip In such cases, biofeedback training and | FREE SHIPPING 🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Viagra Buy Online Usa ☀☀☀,Save Up To 70% On Pills. Buy Now » | Discounts🔥 |. We have special offers for you. ☀☀☀ Buy Voltaren Emulgel Uk only uk ☀☀☀,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for click And Generation Becomes The Also Their Participation Lead Disorder Details Arent Lasix Example Business Explained Of For Completely Understood Everyday And Eating Minimum. Without Filter Surveillance Eating Data Borders An Creators From Lasix A Disorder Point Out A Of Through World As Seen Increasingly Governmentissued The Of Data Illustration Reporters. 🔥 | Discount | ☀☀☀ source link ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! Cialis Online Sydney special reduced price. Get Today! http://total-leasing.net/?acv=Order-Viagra-Soft-Tabs uk get:now. There are a number of effective pharmaceutical and natural medications available for the treatment of impotence. Videos What happens under normal conditions? Biologists identify gene that helps regulate sleep Caltech biologists have performed the first large-scale screening in a vertebrate animal for genes that regulate sleep, and have identified a gene | Discounts🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Levitra Italiano Online ,coupons 50% off. Check More » Best Place To Buy Viagra Online Uk - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. וורט לשבת – פרשת דברים
 
ללמד זכות על ישראל
 
פרשתנו פותחת "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב". מפרש רש"י שאלו הן דברי תוכחה ומפני כבודן של ישראל הזכיר את עוונותיהם ברמז.
 
הרבי מצביע על כך, שהכתוב גם מתכוון כאן בכל הרמזים ללימוד זכות על ישראל, להדגיש עד כמה הנסיונות שלהם היו קשים ובכך להקטין את אשמתם, כדלקמן:
 
במדבר ולא שם המקום – כדי להזכיר לנו שמדובר "במדבר הגדול והנורא, נחש שרף ועקרב", ובמצב כזה אין להאשימם כ"כ במה שאמרו "מי יתן מותנו . . בארץ מצרים".
 
בערבה ולא שם המקום 'בשיטים'– כי מה שחטאו עם בנות מדין, הוא בגלל שהיו בערבה הידועה - ערבות מואב, שנקרא בשם של פריצות (רש"י וירא יט, לז, ומכך שנענשו ע"ז כל המואבים מובן שהמשיכו בדרך אמם), ובמקום כזה הנסיון לחטוא הוא גדול יותר.
 
מול סוף – הרי הים עמד לפניהם והמצרים מאחוריהם ומובן שבלחץ כזה הם חטאו ורצו לשוב מצרימה.
 
בין תפל ולבן – המן היה "לבן" וחסר מראה (ראה יומא עד, סע"ב), ומובן שהיה חסר להם התענוג באכילה ולכן "תפלו על המן שהוא לבן".
 
ודי זהב – הם חטאו בעגל מפני רוב זהב שהקב"ה השפיע להם, ואין זו אשמתם כ"כ.
 
גם בימי בין המצרים, שהם 'תוכחה' לישראל מוצאים אנו 'לימוד זכות': שמגילת איכה מתחילה "איכה ישבה בדד" שזה מזכיר את כבודן של ישראל שהם 'עם לבדד ישכון' ואינם מתערבים בגוים. ובזכות זה נזכה ל"כבודן של ישראל" בגלוי – בבית המקדש השלישי שיבנה בעגלא דידן ובקרוב ממש.
 
שבת שלום!
 
 
 
מקור: לקוטי שיחות חלק י"ד עמ' 4 ואילך. העיבוד והקיצור בסיוע 'מעיין חי' ח"י עמ' 1.