חומש דברים

דבר החסידות – פרשת דברים - תשפ"ב

ב"ה

דבר החסידות – פרשת דברים

 

להבין דבר מתוך דבר

סיפר הרב אשר קריצ'בסקי, שליח הרבי ורבה של אומסק, סיביר (כיום באה"ק):

במקום שליחותי, היה יהודי מבוגר שהתעניין מאוד בחב"ד, ואף למד תניא בקביעות.

בוקר אחד, כאשר התכוננתי לנסיעה לחצרות הרבי – פגשתי ביהודי זה וביקשתי ממנו את שמו ושם אמו, כדי שאזכירו לברכה על ציונו הקדוש של הרבי.

ואז, הוא אומר לי "הרבי? אני אספר לך מי זה הרבי!" וכך סיפר:

לפני הרבה שנים גרתי במדינת מיניסוטה שבארה"ב. יום אחד עלה בדעתי לעבור להתגורר בניו יורק. התלבטתי בדבר הרבה, עד שחבר הציע לי לנסוע לפני זה לניו יורק ולקבל עצה מהרבי.

הגעתי ביום ראשון ועמדתי בתור לחלוקת הדולרים, אך כשעמדתי מול הרבי – התבלבלתי ולא הצלחתי לומר מילה, כך מצאתי את עצמי עומד ברחוב עם הדולר... בלי תשובה לשאלתי.

חזרתי למיניסוטה וסיפרתי לאותו חבר ש"נסעתי לניו יורק בחינם" כיון שבסוף לא שוחחתי עם הרבי.

-         אמר לי החבר: אין כזה דבר! הרבי בטוח ענה לך, תראה לי את הדולר שקיבלת מהרבי.

-         הוצאתי את הדולר, והוא בחן אותו מכל צדדיו, פתאום הוא קפץ, תראה! הדולר הזה הודפס במיניסוטה!!! הנה יש לך תשובה ברורה שעליך להישאר במיניסוטה.

כמובן שנשארתי במיניסוטה, ואכן ההצלחה האירה לי פנים ב"ה.

 

כעבור מספר שנים שוב הייתה לי הזדמנות לעבור לניו יורק, ושוב התלבטתי. כמובן נסעתי גם הפעם לקבל עצה מהרבי.

הפעם, כבר לא שאלתי את הרבי כלום. קיבלתי את הדולר ומיד כשיצאתי בדקתי, והנה הפעם הדולר הודפס בניו יורק!

-         ואכן עברתי לניו יורק והצלחתי ב"ה מאוד!

ובסיימו את הסיפור הראה לי את 2 הדולרים, באמרו שהם מלווים אותו לכל מקום.

 (שמעתי אמש מהרב יוסי הלפרין שליח הרבי למירון, בהתוועדות יום הולדת בביתו, ששמע את המעשה מפי חברו הרב קריצ'בסקי)

 

~~~

נבונים לא מצאתי?

 

בפרשתנו (א, יג) נאמר: "הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם",

– מפרש רש"י: "נבונים – מבינים דבר מתוך דבר . . מה בין חכמים לנבונים? חכם דומה לשולחני עשיר: כשמביאין לו דינרין לראות רואה וכשאין מביאין לו – יושב ותוהא. נבון דומה לשולחני תגר: כשמביאין לו מעות לראות רואה וכשאין מביאין לו – הוא מחזר ומביא משלו".

אח"כ (בפסוק טו) נאמר "ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים".

– אומר רש"י: "אנשים חכמים וידועים – אבל נבונים לא מצאתי...".

 

וקשה:

א)    בפרשת כי תשא (לא, ג) גבי מלאכת המשכן, כבר פירש רש"י, על הפסוק "ואמלא אותו רוח אלקים בחכמה ובתבונה": "בחכמה – מה שאדם שומע דברים באחרים ולמד, ובתבונה – מבין דבר מלבו מתוך דברים שלמד" ומדוע שם לא מוסיף רש"י שום משל, ודווקא כאן מוסיף את המשל משולחני עשיר ושולחני תגר?

ב)    איך אפשר לומר שמשה לא מצא נבונים, והלוא במלאכת המשכן מפורש "ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בהמה", הרי שנמצאו כמה נבונים!

 

אלא צריך לומר ששני מיני נבונים לפנינו, לא הרי התבונה הנדרשת לבוני המשכן לתבונה הנדרשת לדיינים:

ביאור הדברים:

המושג "מבין דבר מתוך דבר" יכול להתפרש בשני אופנים:

א)    שמתוך הדברים שלמד הוא מצליח להסיק פרטים חדשים ולהבין את עומק הדברים שלמד.

ב)    היכולת לפתח רעיונות חדשים, על בסיס מה שלמד. ולחדש חידושים גם בנושאים שונים לחלוטין על סמך היסודות של הלימוד.

וזהו ההבדל בין פ' תשא לפרשתנו:

א)    במלאכת המשכן קיבלו בצלאל וכל העובדים את התכנית המפורטת למשכן, והיה עליהם להבין דבר מתוך דבר איך להוציא לפועל את כל הציוויים עם כל הפרטים המורכבים של מלאכת הקודש. וזה סוג של תבונה שאפשר למצוא.

ב)    משא"כ במינוי הדיינים בפרשתנו, תפקידו של הדיין הוא לשפוט בכל מיני מצבים שאין לו כל ציווי ומקור עליהם, אלא עליו להקיש ולהכריע בעומק דעתו על סמך החכמה שרכש. כאן נדרשת תבונה מהסוג השני – ליצור כללים חדשים בתורה על סמך ידיעותיו, ועל סוג זה אמר משה "נבונים לא מצאתי.

ולכן מובן מדוע מביא רש"י משל דווקא בפרשתנו, כי המשל על השולחני תגר מתאים דווקא לסוג התבונה הנדרשת בפרשתנו: שכאשר אין לשולחני מעות הוא צריך להמציא ממקום אחר, וזוהי הדרגה העמוקה יותר של תבונה, כנ"ל.

 

שבת שלום וצום קל, יהפך לשמחה!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק לד, דברים שיחה ב (עמ' 9 ואילך. השיחה בלה"ק במקור). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" דברים (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' כה-ז.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.