פרשת חוקת

פרה אדומה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

פרה אדומה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

היא מבוקשת דורות
אדומה תמימה בבהמות
כמרגלית בלב ים
מציאתה בשורה לעם.

היא מחוללת פלאים
סגולתה לטהר טמאים
לא עלה עליה עול
אך גלויה לאדון הכול.

ביום מן הימים תגיע
את הכהן תפתיע
תשוב למלא ייעודה
תבשר לבנים גאולה.

הערה: השיר בהשראת פרשת חוקת[חומש במדבר]

משה והסלע / שיר מאת: אהובה קליין

משה והסלע / שיר מאת: אהובה קליין 

אל מול הסלע ניצב
משה המנהיג העניו
אהבה שאינה תלויה בדבר
לעם צמא נובל ונשבר.

הצימאון יזעק לשמים
לטיפה זכה של מים
זעקתם זעקתו
כאבם כאבו.

הסלע ניצב כבר שנים
כאבן שאין לה הופכין
האם נועד לניסים
להרוות צמאים?

משה אינו מרבה במחשבה
מזדרז לכבות התבערה
את עמו ישקיט מעט
אך גורלו נחרץ לעד. 

הערה: השיר בהשראת פרשת חוקת[חומש במדבר]