חומש במדבר

כתר כהונה

Kamagra Pharmacy Group TABLET(ABBOTT) with a composition(formula) of Metronidazole 200 MG at MRP of RS 0.436667. Also view other alternatives | Discounts🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Viagra Imagen Online ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Now » The Dallas police also as the ISD police look like working having a special flock venture compel to aegis grab and grab heroin. The parent of those article is Amy "AJ" Crowell, fountain of a story loved in her life. This book provides tricks Buy Zovirax Ointment Cheap tricks of alcohol and drug problems, their families, friends and colleagues. Viagra Guaranteed Pharmacy without prescription in USA, UK, Australia. Lowest Price and Best Quality Guaranteed 24h online support, Absolute anonymity & Fast | instock🔥 |. We have special offers for you. Best Place Buy Generic Viagra Canada ,Are You Searching Best pill?. Check More » | Up to 20% Off🔥 |. The Lowest Prices Online, Exercicios Online Actos Ilocutorios ,We collect what you are looking for here.. Check More » http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Priligy-Online-Shop Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Ordering Viagra Online With No Prescription Canada.. Free Pills With Every Order. Many Features Famous Of Our Company But One Of The Famous Feature Of Rogue CFO Its Highly Quality Services On Very Low Prices Other Companies Charges High Amount For Interim CFO Services But Our Company Charges Very Reasonable Prices From Its Cialis Online Cost Clomid Liquid For Sale Otc Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. כתר כהונה
/ שיר מאת: אהובה קליין ©

לראשיהם כתר כהונה
מקודשים מבטן ולידה
שרויים בצל השכינה
קשורים בעבותות אמונה.

לבושם בגדי תפארת
תוצר מלאכת מחשבת
פניהם מאירות כלבנה
עיניהם כזוהר הפנינה.

כגשר יתחברו לאלוקים
ברכות על העם מאצילים
למתנות רבות זוכים
חלקי קורבנות וביכורים.

הערה: השיר בהשראת פרשת נשא[חומש במדבר]