חומש במדבר

פרשת נשא הפרשה הארוכה ביותר / מאת אהובה קליין

Buy Cheap Viagra Online With Prescription : Fast & Secured Order Processing. Free pills as a gift for every customer! Order Priligy at the Best Price. Buy Brand and Generic Priligy. | Up to 30% Off🔥 |. The Lowest Prices Online, http://aproposnu.dk/?schb=Is-There-A-Safe-Place-To-Buy-Viagra-Online&ab7=81 ,Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Check More » | http://benjamindpoland.com/?koaa=viagra-online-prescription | Buy Xenical online canada | Buy Xenical online in united states | Can you buy Xenical online Buy Xenical... Zovirax Tablets For Sale cymbalta buy canada www.coachstylish.com teens that are too obsessed with youth-related fashions, drugs, alcohol, rock music, etc | Best sale🔥 |. Save Up To 70% On Pills Aricept Uk ,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. Check More » ⭐️ | Best Deals | ☀☀☀ go to site ☀☀☀. Stop wasting your time with unanswered searches. Viagra For Sale From Canada Free Buy Valtrex Cream Online - healthCare: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. | instock🔥 |. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. ☀☀☀ http://broadwayinsurancegroup.com/pharmacy/lukol/ ☀☀☀,Free pills with every order! Free Buy Generic Celebrex Cost SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. פרשת נשא הפרשה הארוכה ביותר / מאת אהובה קלייןפרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה: סה"כ 176 פסוקים כמניין המילה:ניסיון והרי ידוע לנו:"אין חכם כבעל הניסיון"

ישנם שני נושאים בפרשתנו שנסמכו זה לזה: פרשת סוטה ופרשת נזיר.

במסכת "סוטה" [ב]מסבירים לנו חכמים שסמיכות זאת איננה מקרית, אלא באה ללמדנו לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה [ הכוונה שהיו מגלים את שיער ראשה בבית המקדש]- יזיר עצמו מן היין"
כלומר יהיה נזיר: בעזרת הנזירות האדם מתרחק מהנאות החיים שיש בהן הכוח לפגוע במעלת הרוחניות של האדם.

דוגמא לנזיר- אנחנו מוצאים בתנ"ך וזהו- שמשון הגיבור שעוד טרם לידתו נגזר עליו שיהיה נזיר.
מעניין שיעקב המברך את בניו- את דן מברך:"דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל" ורבותינו מפרשים שהכוונה שדן יהיה דומה ליהודה ומשבט דן יצא שמשון הגיבור- והוא הגיע ברמתו של שבט יהודה - שהם משפחת דוד המלך ותפקידם היה לשפוט את עם ישראל, וגם לעשות שפטים באויבי ישראל.
בנו של דוד המלך היה - שלמה המלך הידוע כחכם שבאדם והייתה לו יכולת מיוחדת גם של שפיטה שאותה קיבל בעקבות בקשתו בחלום ושמשון קיבל את הכוחות מכוח נזירותו.

הדבר המשותף השני שהיה בן שבט יהודה לשבט דן- הכוח הגופני המיוחד- על יהודה נאמר:"גור אריה יהודה" והרי ידוע שאריה הוא מלך החיות שניהם גם יחד היו שותפים להריגתו של עשיו.
הדבר המשותף הנוסף שהיה ביניהם: הוא הרוחניות ההוכחה לכך היא :שבמלאכת המשכן הם היו שותפים- בצלאל בן אורי משבט יהודה ואהליאב בן אחיסמך שהשתייך לשבט דן.
בהקמת בית המקדש הראשון הם שותפים גם כן, מצד שבט יהודה- שלמה המלך ומצד שבט דן חירם מצור.
גם לשבט דן וגם לשבט יהודה יש תפקיד להשכין את השכינה בישראל על ידי הקמת המקדש ועשיית משפט צדק .
לפי הזוהר הקדוש: גם לעתיד לבוא לצידו של משיח בן יוסף יקום אדם משבט דן בשם: שריה והם יחדיו ילחמו באויבי ישראל.
גם שמשון וגם שלמה המלך נשאו נשים נוכריות- כך היה תכנונו של הקב"ה.

אם כן מדוע בסופו של דבר נכשלו שני האישים?
לפי הרב דרסלר: שמשון חטא במידת הגאווה הוא לא הדגיש כי הכוח המיוחד שיש לו- היה מאת ה' הוא הלך על פי ישרות עיניו ובסוף גם נענש בעיניו- מידה כנגד מידה.
שלמה המלך חטא בכך שהוא תלה יתר על מידה את הצלחתו בביטחונו האישי ולכן בסופו של דבר לא הייתה לו עזרה משמים שהרי התורה מצווה על המלך:"ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו" שלמה אמר: אני ארבה- ולא אסור" הוא הדגיש יותר מידי את "האני" .
מסקנה חשובה אנו לומדים מהפרשה- שהאדם חייב ללכת על פי התורה ולדקדק במצוותיה ולבטוח בקב"ה, להתרחק ממידת הגאווה.
לא לבטוח בכוחותיו שלו והגיבור האמיתי הוא זה שכובש את יצרו.