חומש במדבר

נזיר/ שיר מאת: אהובה קליין ©

נזיר/ שיר מאת: אהובה קליין © 
גזר על עצמו נזירות
מיין ושיכר  פרישות
 רגליו הדיר מהכרמים
מחלפות ראשו תלתלים.
 
לפתע נחתה עליו יתמות
נקלע לערפל בכות
שמחתו צללה למעמקים
עיצבונו הרקיע שחקים.
 
ביום השמיני ישלים טהרתו
שני בני יונה קורבנו
הכול לשם שמים
בר לבב נקי כפיים.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת נשא[חומש במדבר]