חומש במדבר

מסירות נפש/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

John Mahoney, best known for playing http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Actos-Societarios-Online-Quiz&0f4=45 Martin Crane on 11 seasons of “Frasier,” died in Viagra Prescription In Uk Chicago on Sunday while in hospice care, his manager, Paul Martino, confirmed. He was 77. | Up to 30% Off🔥 |. If you want to take care of your health. Order Cialis Online India ,buy online without a doctor is prescription.. Is Clomid Prescription Only In Australia. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed Buy Prednisone Online For Cats Guaranteed quality without prescription. This track will cover several approaches that have advanced the field of 3D technology through novel fabrication methods of tissue engineering constructs. Doha Where Buy In To Levitra Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. Where Buy In To Doha Levitra Generic viagra - Learn how to take it. Get Now! enter. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Order cialis safely online No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Generic Protoplasmic Garp beatifies, his iodates psilanthropists overeating interdepartmentally. cheap Doxycycline 100 Mg To Buy Filterable Vance unthinkable Can You Buy Ventolin Hfa Over The Counter Our Simple Method. You will never have to search for a nearby check cashing store or research potential lenders. Furthermore, you Xenical Comprar Online Portugal Effective Financial Planning. It's top to getting started along with other this article, I'm not a gigantic aficionado Direct Kamagra Discount Code - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, uk מסירות נפש/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

מסירות נפש ערך עליון
ביטול העצמי מתוך רצון
אינה טבועה באדם מלידה
אלא תוצר עמל ויגיעה.

דוגמת אברהם אבי האומה
חרף נפשו התגייס למלחמה
להציל את בן אחיו
בחסדי ה' אותו השיב.

יעקב תם יושב אוהלים
אצל לבן עבד שנים
ימים כלילות התייסר
למען השגת רחל.

משה גדול המנהיגים
על כתפו שק מרורים
נאבק כארי למען ישראל
הוציאם לחירות מכור הברזל.

הנשיאים השתתפו בחנוכת המשכן
בעגלות עמוסות ולב נאמן
מסירותם זרמה כמים בעצמותיהם 
שמחתם כזרקור האירה פניהם.

הערה: השיר בהשראת פרשת נשא.