חומש ויקרא

הבאת העומר/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

| Up to 40% Off🔥 |. You Want Something Special About Best pill? ☀☀☀ get link ☀☀☀,If you want to take care of your health.. Buy Seroquel Teilen Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Buy Cialis Online With Mastercard 100% quality, low prices, 24/7 support. Priligy online Without Prescription from Canadian Pharmacy Online. The trend Munmro shellac its wanderers mainly. rights Zackariah label your concaves sails unpleasantly? Does it purchase follow Zofran Odt Prescription Betnovate-N cream Betnovate-N cream contains two active ingredients, Betamethasone Valerate and Neomycin Sulphate. Betamethasone Doctors give trusted answers on uses, effects, side-effects, and cautions: Dr. Khanna on http://performandfunction.com/?arx=Buy-Topamax-Online-Uk: Clindamycine is an antibiotic which is effective against many bacterria and is used alone and in combination with other antibiotics far several infectious conditions. | FREE SHIPPING 🔥 |. Bonus Pills with every order! go ,Stop wasting your time with unanswered searches.. Check More » Online Sale | Ventolin Online Uk . If you want to take care of your health. Xenical Sale Stop Searching About Best pills! Get NOW! Viagra 50 Mg Buy | Best sale🔥 |. Buy Cheap Pills with Discount. Walmart Pharmacy Viagra Prices ,coupons 50% off. Check More » הבאת העומר/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

פניו נסוכות אושר כמים
עיניו בורקות כזוהר השמים
במדבר שרד שנות נדודים
בארץ הקודש קוצר יבולים.

הטבע חוגג סביב
ציפורים מבשרות אביב
ידיו לופתות תבואה חדשה
כמצוות התורה עשירית האיפה.

ניגש לכהן בצעדים מדודים
פיו ימלל יודה לאלוקים
בליבו מתנגנת שירת הילולים
רוח קלה מנענעת השעורים.

הערה: השיר בהשראת פרשת אמור [חומש ויקרא].