חומש ויקרא

פרשת אמור- טעם ספירת העומר / מאת: אהובה קליין

פרשת אמור- טעם ספירת העומר / מאת: אהובה קליין

  פרשת אמור המקיפה נושאים רבים, כוללת בתוכה גם את נושא: ספירת העומר- כפי שנאמר: "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה" [ויקרא כ"ג, ט"ו]

נשאלת השאלה , האם נתקלנו בתנ"ך בספירה דומה במקום אחר?
התשובה לכך חיובית, שהרי ספירה זו מזכירה לנו - ספירה נוספת בתורה המופיעה בפרשת בהר: "וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע- פעמים" [ויקרא כ"ה,ח]

מה הדמיון בין שתי הספירות? 

התשובה לכך: הזמן, אך השוני ביניהם הוא: בעוד שבספירת העומר סופרים את הימים - מיום שני של חג הפסח- משך חמישים יום עד מתן תורה,הרי בספירה המופיעה בפרשת בהר- היא ספירה של שנים כמו שנאמר:"שבע שנים שבע פעמים" עד שמגיעים לשנת היובל- שנת החמישים - בזמן המקדש בית הדין היה סופר , מונה בתחילת כל שנה את מספר השנים שעברו מהיובל הקודם.

מהי מטרת הספירה?

מטרת הספירה- היא מהות הזמן, האדם הסופר את הימים- הוא סופר אותם לקראת מטרה מסוימת, הזמן שחלף אינו חשוב לו, אלא הוא מחכה לתאריך המיוחל שלמענו הוא סופר, הזמן שחולף הוא עראי והעיקר הוא היעד . בספירת העומר- היעד הוא חג מתן תורה וכן הדבר גם לגבי ספירת השנים עד לשנת היובל, הזמן החולף הוא ארעי והתאריך המיוחל הוא היעד הסופי- היינו שנת היובל ביוה"כ- עת שובן של הקרקעות לבעליהן- במועד זה מתגלה מיהו הבעל הבית האמיתי.

שאלה נוספת: מהי המטרה בשתי הספירות?

התשובה לכך היא: בספירת העומר המטרה להגיע לחג מתן תורה.
ואילו בספירת השנים המטרה להגיע עד שנת היובל.
יוה"כ הוא גם מתן תורה- מתן לוחות השניים שניתנו לעם ישראל, ביו"הכ ירד משה מההר לאחר שהות של ארבעים יום – בהר.
בלשון רש":"ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד " [שמות,ל"ד,כ"ט] מכאן כאשר מסיימים לספור את הימים מגיעים אנו לקבלת הלוחות הראשונים ואילו בסוף מניין השנים- מגיעים לקבל את הלוחות השניים.

דמיון נוסף בן שתי הספירות:

בתום שתי הספירות- ספירת העומר והספירה לקראת שנת היובל- יש תקיעת שופר- דבר הפועל על החושים שלנו, בחג השבועות נאמר:"ויהי ביום השלישי ויהי קולות וברקים וקול שופר חזק מאד.[שמות י"ט, ט"ז]
בסוף המעמד נשמעת גם כן תקיעת שופר ולגבי שנת היובל נאמר:"והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם [ויקרא כ"ה, ט]
שנת היובל נקראת על שם תקיעת השופר, היובל הוא שופר העשוי מקרן איל,
מכאן שהשופר נקרא גם בשם יובל.

מה תכלית הספירות?

התשובה לכך היא: החופש – להיות בן חורין, לגבי מתן תורה נאמר:..."והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות" [שמות ל"ב, ט"ז]
על כך אמרו חז"ל:"אל תקרא חרות, אלא תקרא חרות"[ אבות ו,ב]
על- ידי שהאדם עוסק בתורה- נעשה בן חורין ולא עבד לתאוותיו.
עם ישראל זוכה לחרות כפולה: גם חירות גשמית גם רוחנית.
החירות היא גם מוטיב מרכזי בשנת היובל- חירות גשמית וחירות רוחנית.
על שנת היובל נאמר:"ויצא ביובל ושב לאחוזתו" [ויקרא כ"ה,כ"ח] גם העבד יוצא לחופשי.
מעניין שחכמים טוענים: החירות הראשונה שהגיע לעולמנו- מתן תורה- הייתה סמוך לשנת "היובל הגדול"
מתן תורה התרחש סמוך לתאריך בו העולם חגג את שנת היובל בפעם החמישים.

בימים אלה אנו נמצאים בעיצומם של ימי ספירת העומר,אנו מתקרבים בצעדי ענק ליום מתן תורה, יהי רצון שנתכונן היטב ליום הגדול והחשוב- ממש כשם שעם ישראל התכונן לפני שנים למעמד הר סיני והיו מאוחדים יחדיו, כאיש אחד בלב אחד.