חומש שמות

עין טובה - שיעור מיוחד עם הרב ישראל אשלג שליט"א

שיעור מיוחד במשנתו של הרבי "הפני מנחם" מגור זצ"ל
קשור לפרשת השבוע
הרב ישראל אשלג
0504182631