חומש שמות

עצה כללית לשלום בית

Buy Now! Buy Viagra Canada Pharmacy. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is ordering viagra online safe No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! | Up to 30% Off🔥 |. Is this what you are looking Best pill? source link ,No side effects. Check More » | Up to 20% Off🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% ☀☀☀ Viagra Online Side Effects ☀☀☀,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples Viagra Ohne Rezept Online Kaufen Support The Cheap Viagra Stores In Mumbai, This instant viagra online kaufen ohne rezept erfahrungen 🔥 name: 'Kitchn Order Viagra Fast Delivery - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 Viagra Online Cheap No Prescription accutane buy online canada safe to buy accutane online should you buy accutane online accutane buy online cheap Cialisis For Man chanel clearance sale moncler soldes for more information on and visit online prix de la ventoline en algerie ventolin http://studiomanduca.it/?eh=Kamagra-Online-Apotheke-Bewertung what pain medication is in cymbalta cymbalta worsening pain denn das thema der impotenz ist sehr intim und שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.