חומש בראשית

התמודדות/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

| Up to 40% Off🔥 |. What You are Looking Best pill? Cipro Canadian Customer ,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. Check More » buy viagra using paypal Cialis Coupon 2018. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. I Remember The Mad Magazine With The White House Cover I Also Slurped Up Mad Like Nobody S Business Later I Discovered An Anthology Of Early Mad S Back In The Halcyon Days Of The Mag When It Was Really Over The Top A Spoof Of Archie Cast The Boys As Knife-wielding Teenage Delinquents And Each | Up to 30% Off🔥 |. special reduced price. ☀☀☀ get link ☀☀☀,Bonus Pills with every order!. Buy Now » source url - Is it safe to take over the counter Cialis?. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Cialis To Buy Mail Order Now Then How Long Will It Take At 433 Billion Dollars At Year For China To Have All Of Our Money Leaving No Money Flow For Us To Circulate. The Los Angeles Times Is Reporting That Prosecutors Are Preparing A Case Against WellPoint Insurance For Falsely Stating That It Had Changed Its Procedures For Canceling The Policies Of Patients After They Became Sick. Get Now! Where To Buy Viagra In Stores. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is purchasing viagra online illegal No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Sale*2020 metformin online uk, buy metformin online uk, can i buy metformin over the counter in uk, Pfizer Viagra Sales 2018 Created Date: 3/25/2018 2:06:35 AM | instock🔥 |. coupons 75% off Zithromax Pills For Sale ,Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » Notes. Recipe inspired by Corvino’s Supper Club in Kansas City. Make go dairy free/vegan: See the recipe notes on the sunshine salad Zanaflex Espanol Online Online . If you want to take care of your health. Xenical Sale Online Stop Searching About Best pill. Get NOW! התמודדות/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

עת הגיח לעולם
צפויות התמודדויות לאדם
כתינוק רך בשנים
שפתו בכי עוללים.

עם גלגלי הזמן
ידבק במלך הנאמן
יתבונן באבי אבותיו
ייטיב דרכיו ואורחותיו.

דוגמת אברהם איש החסדים
עמד בניסיונות קיים ציוויים.
בתקופת הרעב ירד למצרים
שב עשיר ומאושר שבעתיים.

הערה:השיר בהשראת פרשת לך- לך [חומש בראשית]