חומש בראשית

יוסף ויעקב מתראים/שיר מאת: אהובה קליין ©

יוסף ויעקב מתראים/שיר מאת: אהובה קליין ©
 
בצל כיפת שמים
גושן אדמת מצרים
תום שנות היעדרות
עת רצון ואחדות.
 
עיני יוסף כמפלי מים
לב יעקב כמצלתיים
לוחש קריאת שמע
משמאל לימין נע.
 
אהבה וגעגועים מתחברים
כאש יוקדת מתפרצים
מעליהם ענני פנינה
אפופים בקדושת שכינה.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת ויגש[חומש בראשית]