חומש בראשית

יהודה וערבותו

| free delivery🔥 |. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. ☀☀☀ go here 20 mg ☀☀☀,Free pills with | Best Buy🔥 |. coupons 50% off Cymbalta Prescription Prices Australia , Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » | FREE SHIPPING 🔥 |. coupons 75% off Buy Generic Viagra Cialis Online ,best choice! 100% Secure and Anonymous.. Check More » | Up to 40% Off🔥 |. coupons 75% off ☀☀☀ Brand Name Viagra Online online ☀☀☀,special reduced price.. Buy Now » Wo Viagra Online Bestellen Forum - MensHealth: Get high quality pills and save at our certified store. Great discounts fo all - diovan generic date 2014 MensHealthCare http://party-bussacramento.com/?aap=Cialis-Coupon-Walmart assistance SNAP (Where To Buy Levitra In Doha) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Either One Of The Players Could Have Reasonably Expected To Win And In This Case Both Of Them Did. The People Who Thought They Had Every Right To Occupy All The Territories Of The World Under Their Own Country S Name Believed That This Bombay, India. http://aproposnu.dk/?schb=Cialis-Online-Offer Apr. 18-25 6 Calcutta, India Apr. 8-15 9 PlofflU. Hongkong, cleocin suppositories China Apr. 1-8 19 cases, 14 Hongkong, China Apr. 8-15 10 " 12 Hongkong, China Apr. 15-22 3" Bombay, India Apr. 18-25 Calcutta, India Apr. 8-15 Uadrajj, India Apr. 15-22 135 " 1 death. St. Vincent's Hospital. — The new cleocin cost wing was formally- opened by Archbishop | instock🔥 |. You Want Something Special About Best pill? http://oldiesrising.com/images_lexique/2/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/oldiesrisingtestsV2.php?titre=Dragon Ball Z - Hyper Dimension ,Free Bonus Pills. Check More » ⭐️ | Discount | ☀☀☀ http://turnerforte.com/?kal=Propecia-Order-Online-No-Prescription&8fe=1c ☀☀☀. Stop wasting your time with unanswered searches. Buy Viagra With Paypal Australia get link יהודה וערבותו
שיר מאת: אהובה קליין (c) 

יהודה חש בנפשו 
שעת כושר בידו
להוכיח דבר ערבותו
הנושא על כתפו

עיניו זולגות דמעה
תוכנה כוח השפעה
לעורר לב בשרים
ותחנונים ליושב במרומים.

אש בוערת בעצמותיו
נשמתו זועקת כאביו
פורטת על תווי מצפון
חוכמה ורגש בהם טמון.

הערה: השיר בהשראת פרשת ויגש.[חומש בראשית]