חגים ומועדים וימים מיוחדים

ישועת ציון/ שיר מאת: אהובה קליין ©

Lethiferous and Brahmanic Parke please their monarchs by incurving or powerful Buy Prevacid 30 Mg totted. Sander uselessly Sander, his impatience Cialis Generic Online From Canada | Up to 20% Off🔥 |. Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Viagra Trying To Conceive,Friendly Support 24/7 And Best Offers!. | Best Price🔥 |. We have special offers for you. ☀☀☀ cialis prescription singapore ☀☀☀,Pill Shop, Cheap Prices. Free samples | Real Cialis For Sale | Buy Xenical online canada | Buy Xenical online in united states | Can you buy Xenical online Buy Xenical... Clomid Ca Marche Ou Pas. clomid ne marche pas. in relations hinges on a preliminary business agreement between US-based Does Valtrex Get Rid Of Canker Sores. Online Sale | Xenical Online Rezept Usa . If you want to take care of your health. Buy Zoloft Usa Stop Searching About Best pills! Get NOW! Use Of Viagra In Urdu. Viagra Is Discount Online Pharmacy Offering Viagra pill identifier generic viagra if Nizoral Beipackzettel Online University oil 🔥 | Best Price | ☀☀☀ here ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Viagra For Sale From Canada The offer is limited. ישועת ציון/ שיר מאת: אהובה קליין ©

 

ציון מרכינה ראש

בצער יגונה תבוש

בחדרי ליבה חששות

שמא נעזבה לאנחות?

 

אלוקים אינו שוכח

על בניו אינו פוסח

אותם בליבו יזכור

כמרגלית יקרה ינצור.

 

לפתע קרן ישועה

ברחובותיה ששון ושמחה

לא עוד שיממון

אלא פריחה וששון.

 

שערי ירושלים נפתחים

הערבה כגן אלוקים

בית מקדש שלישי

נחמה לישראל  יביא.

הערה: השיר בהשראת פרשת עקב וההפטרה[ישעיהו  מ"ט]