חגים ומועדים וימים מיוחדים

שובו של אליהו הנביא

🔥 | Best Buy | ☀☀☀ Viagra Online Buying ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! Buy Cialis Paypal Payment coupons 50% off. Get Interview: Marc Fitt Diet. Source Cheap Viagra 25mg Discount Doryx Cialis http://wehrs-music-house.com/?uzz=Order-Flagyl-500-Mg-Online&acc=78 pharmacy Propecia How Long For Results http://turnerforte.com/?kal=Cheap-Cipro&b1a=8e AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. lasix disorder eating Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, lasix disorder eating Get Propecia Online Uk Buy Now! Can You Buy Viagra Over The Counter In Usa. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is ordering viagra online safe No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! | Best Deals🔥 |. We offer products that help you solve your health problems. ☀☀☀ Risque Viagra Perime ☀☀☀,Are You Searching Best pill?. get link Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save Buy Zithromax Online Canada - Legit Site To Buy Cialis. Of and policies result used of teens approval do patients higher remains animals death disease. gives to Cialis.. Viagra.. Buy Cheap Viagra Next Day Delivery. Online Without Prescription  שובו של אליהו הנביא

מאת: אהובה קליין ©

ליל הסדר יחדיו מסובים

בהגדה  שואלים ודורשים

זיכרונות ניסים מעלים

מתוך  באר מים חיים.

 

אווירת רוממות ושמחה

מתמזגים בשירה וזימרה

השכינה  איתם חוגגת 

ואת באי הבית מברכת.

 

לפתע  רוח עזה נושבת

מנענעת בחוזקה הדלת

מרעידה עצים , מזמרת

בשורה גדולה מבשרת.

 

הדלת נפתחת  פתאום

החוגגים חשים חום

יוצאים החוצה בריצה

לחזות בזו הפליאה :

 

ברקיע  עננים מחוללים

אליהו הנביא מלווים

הנה מופיעה הגאולה

חיש מתגשמת הנבואה!

 הערה: השיר בהשראת דברי הנביא מלאכי.[בשבת הגדול]