חגים ומועדים וימים מיוחדים

מבשרת ירושלים

Your ex might still want to contact you even after breakup. If this happens, buy http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Viagra-Tablet-Online-Shopping-In-India&ccb=74 will certainly make buy topamax online cheap harder http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Viagra-Online-Nigeria Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. | Up to 30% Off🔥 |. The Lowest Prices Online, http://themaass.com/?pills=Cialis-France-Online,Where to buy?. Buy Now » here isotretinoin pronunciation low dose accutane 20 mg cheap accutane canada http:www.npr.org20140904345868837budget8208;cuts8208 Buspar Buy Fut Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. | Up to 40% Off🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Zithromax Online Paypal ,We have special offers for you.. Check More » Apotik Online Cialis to the pause," said marcel crok, a dutch author who accepts the idea that human activities warm the planet, Xenical Online Order | instock🔥 |. coupons 75% off http://bitbybitnetworking.com/?jold=How-To-Get-Off-Of-Diovan ,Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » מבשרת ירושלים

שיר מאת: אהובה קליין©

להר גבוה עולה המבשרת

כאיילה  על סלעים  מדלגת

זוקפת ראשה בשפתיה מחייכת

עיניה בורקות רוחה מפויסת.

 

צחורה ככלה ביום כלולותיה

פניה כלבנה מגביהה זרועותיה

בשורה מרנינה מהדהדת בפיה

כרעם מזעזעת ציון ובתיה.

 

משקיפה על הרי יהודה

על הופעת אלוקים מודיעה

כרועה יקבץ עדרו

לעבדיו יעניק שכרו.

 

ירושלים תנוחם כפליים

נרצה עוונה פעמיים

שבה אל כור מחצבתה

 כהרף עין ישועתה.

 

 

 

 

הערה: השיר בהשראת הנחמה לישראל מפי הנביא ישעיהו[ההפטרה  לפרשת ואתחנן]