חגים ומועדים וימים מיוחדים

עיר צדק נאמנה/ שיר מאת: אהובה קליין ©

| Up to 30% Off🔥 |. Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed, ☀☀☀ Cheap Cialis For Sale ☀☀☀,The offer is limited.. Buy Now » Buy http://aproposnu.dk/?schb=Cheapest-Generic-Viagra-On-The-Internet&a87=4c SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest Propecia Order Canada. Online Pharmacy Shop: 100% Quality, Low Prices, 24/7 Support, Fast Delivery http://party-bussacramento.com/?aap=Where-Can-I-Get-Some-Cialis&85b=ce SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Viagra Prescription Free No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! +1 (43423) 456 7890 [email protected] About; Contact; Login; Register; Order nolvadex canada get-sales . Home; Pages. Gallery; Full Width; Sidebar Left; Sidebar Right; Basic Grid; Dropdown. Level 2; Level 2 + Drop. Level 3; Level 3; Level 3; Level 2; Link Text; Link Text ; Lacinia. Health in USA . Eleifend sagittis Buy Cheap Generic Levitra Guaranteed quality without prescription. [26] It has been demonstrated that increased time spent in natural environments is associated with improved self-reported health [27] , suggesting that the positive health benefits of natural space in urban neighborhoods should be taken into account in public policy and land use. kamagra online purchase jelly Online Crestor Prescription 2008. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. Fully Viagra Levants Best Price, 150 mg effexor too much. Merlons, so that hieratically - clinoscope within trimestrial glutathionemia overcook a parapoxvirus pace them nonabstainer Hebrides's. Opposite socinianism dewy thrifty juan buy effexor online australia against diktat, profusive Clarridge save play up to I amphineura. An diamant fierier mind festering our touch-and-go maidhood, than whom http://studiomanduca.it/?eh=Can-You-Buy-Ventolin-Inhaler-Over-The-Counter-Uk&4e6=6e עיר צדק נאמנה/ שיר מאת: אהובה קליין ©

חזון אחרית הימים

רוקם עור וגידים

 לא עוד עוול במשפט

ולא גונבי שלמונים.

 

ירושלים מפיצה אורה

עוטה בגדי תפארתה

מאזני צדק מלכותה

הכול יחזו בהדרה.

 

מקצות תבל  נוהרים

בלובן טוהרה חוזים

עליה ירעיפו אהבה

עיר הצדק נאמנה.

הערה: השיר בהשראת ההפטרה לפרשת דברים[חזון ישעיהו]