שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

זירוז לידה

לכבוד הרב גנוט

שמענו שהרב חיים קניבסקי מתנגד לזירוז לידה. האם זה נכון?

לאה

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

 

אכן, הגר"ח קניבסקי שליט"א אינו ממליץ באופן כללי על זירוז לידה, אם כי בודאי שהכל לפי הענין והצורך הרפואי, ואם יש צורך רפואי של פיקוח נפש שלהאם או התינוק, מורה הגר"ח קניבסקי לנהוג כצו הרופאים, והכל לפי הנתונים הבאים לפניו בשעת מעשה.

 

ומדוע לא כדאי לזרז לידה? משום שלכל אדם נגזר בשמים את רגע הלידה המדויק בו ראוי לו להיוולד וכל שינוי ברגע זה, יכול לשנות את מזלו לחלוטין. מזל האדם נקבע לפי רגע הלידה, ראו במסכת שבת דף קנ"ו, שיתכן שלא רק מזל היום גורם, אלא גם שעת הלידה גורמת.

 

אין כאן המקום להאריך בדבר נשגב זה, רק אציין לכם את דברי הראב"ד בהקדמתו לספר יצירה, הכותב שאם אדם כותב קמיע למקשה ללדת וגורם לה ללידה מהירה, נחשב הוא להורג את נפש הילד בכך ששינה את מזלו ועל ידי כך ישנה את טבעו, תכונותיו ואופיו ויתכן שיצטרך לישא אשה אחרת, לא זו שנגזר עליו להתחתן איתה.  מומלץ לעיין שם בדברים הקדושים.

 

לידה קלה והרבה נחת

 

הרב שמואל ברוך גנוט